Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Granskning, detaljplan för del av Bergsbyns industriområde

Publicerad 2017-10-06

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för del av Bergsbyns industriområde (Bergsbyn, norr om väg 372 mot Skelleftehamn). Syftet med planen är att möjliggöra industriverksamhet, men även att förlänga Torsgatan till väg 372 mot Skelleftehamn. Planen upprättas med utökat förfarande.

Efter samrådet har synpunkterna bearbetats och planförslaget redigerats. Planförslaget ställs nu ut för granskning och kan komma att justeras inför antagandet i kommunfullmäktige.

Här finns planen utställd för granskning 7 okt–28 okt:

Stadshusets entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör-sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Bilagor:

Synpunkter

Vi vill ha synpunkter till oss skriftligt senast 28 oktober 2017.
Uppge ärendenummer 2017-2581, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.