Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

2017 har överträffat mina förväntningar

Kristina Sundin Jonsson

Publicerad 2017-12-18

Året går mot sitt slut – och vilket år det har varit. 2017 har överträffat alla mina förväntningar. Skellefteå har tagit ytterligare kliv i resan mot 2030. Visionen och målet känns allt närmare.

Det känns som om Skellefteå sjuder av engagemang och aktivitet och tar för sig, provar och vågar i alla möjliga sammanhang. Det är utmanande att samla och förpacka ett år av berättelser. Det finns så mycket att berätta.

Det byggs bostäder som aldrig förr. Just nu är 500 bostäder i produktion. Planering och projektering pågår för ytterligare 1 500 bostäder med möjlig byggstart mellan 2019-2021. Tillsammans med våra äldre för vi spännande samtal om hur teknik kan vara till stöd i livet, vi utvecklar e-tjänster tillsammans med tretton andra kommuner i Västerbotten, vi arbetar med Norrbotniabanan, via vår flygplats kan vi ta oss till nya platser i världen, vårt arbete med Trästad röner nationell och internationell uppmärksamhet, vi har invigt vårt nya innovationshus ”The Great Northern”, vi jobbar med att utveckla servicen för Skellefteås näringsliv, vi skapar nya mötesplatser och vi hittar nya sätt att engagera och integrera våra nyanlända i vårt kultur- och fritidsliv.

Skolan fortsätter sitt arbete med digital utveckling, vi får en ny myndighet, myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, och – Skellefteå är platsen för den största industrisatsningen i modern historia, Northvolts batterifabrik.

 På nationell nivå vill jag nämna tillitsdelegationens viktiga arbete som handlar om mer medarbetardrivet utvecklingsarbete och mindre av detaljstyrning. En förutsättning för att vi ska klara framtiden. Jag välkomnar också den nya digitaliseringsmyndigheten till Sundsvall. Sverige tar nu ett samlat grepp kring samordning och stöd kring digitaliseringen av offentlig sektor. En ny myndighet kommer inte att lösa allt, men är ett viktigt steg i rätt riktning.

Sist men inte minst vill jag nämna #metoo. Jag hoppas att det finns ett före och ett efter #metoo och att samhället redan har förändrats. Genom att så många har vågat kliva fram och lyfta vittnesmål och berättelser om olika övergrepp och kränkningar blir det som tidigare har varit svårt och tabubelagt att prata om plötsligt OK att diskutera och kommunicera. Det är så förändring sker. Det är en kulturresa. Det är ett dagligt arbete och ett ansvar för oss alla. Det handlar om attityder och värderingar.

En rad olika spännande samarbeten har banat väg för vår utveckling. Det är när vi samarbetar som värden skapas och vi i Skellefteå ska bli bäst på att samarbeta.
Jag önskar dig en riktigt god och stämningsfull jul och ett gott nytt 2018.

Kristina Sundin Jonsson
Kommunchef