Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Granskning av detaljplan för Nyponet 1 m.fl. (Floraskolan), stadsdelen Morön

Publicerad 2017-12-22

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Nyponet 1 m.fl. Planområdet ligger längs Torsgatan södra sida, öster om korsningen med Floravägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av en ny skola för årskurser från förskoleklass upp till årskurs nio.

Planen upprättas med utökat planförfarande. Planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen som anger markanvändningen småindustri och service för kvarteret Nyponet.

Här finns planen utställd för granskning
23 december 2017 – 26 januari 2018:

Stadshuset, huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör–sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Informationsmöte 18 januari

Välkommen till ett informationsmöte där vi presenterar detaljplanen och det finns möjlighet att ställa frågor. På mötet kommer även utformning av skolbyggnad och skolgård samt preliminär tidplan för projektet att presenteras.

När: 18 januari 2018, kl. 18.00-19.00

Var: Stadshuset, rum E4 (entréplan), Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 26 januari 2018. Uppge ärendenummer 2016-3598, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.