Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samråd, detaljplan för Sirius 16, Älvsbacka

Publicerad 2018-01-05

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Sirius 16. Planområdet ligger vid korsningen E4/Kanalgatan.

Syftet med ändringen är att möjliggöra en tillbyggnad på två våningar på det södra huset samt att skydda de värdefulla byggnaderna.

Planen upprättas med standardförfarande, som ett tillägg till gällande plan. Standardförfarande innebär en enklare process där planen, om planförslaget godkänts av samrådskretsen och inga ändringar behöver göras, direkt går upp för antagande efter genomfört samråd.

Här finns planen utställd för samråd 6 - 29 januari:

Stadshuset entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
 Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör-sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Om inga synpunkter som berör planförslaget inkommit under samrådstiden, anses planen vara godkänd och inget mer tillfälle att lämna synpunkter ges. De som inte lämnat några skriftliga synpunkter innan slutdatumet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem skriftligt till bygg- och miljönämnden senast 29 jan 2018. Uppge ärendenummer 2017-0663, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till:

Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Fastighetsägare/Bostadsrättsförening ansvarar för att planförslaget delges eventuella hyresgäster/bostadsrättsinnehavare, som också har rätt att tycka till.

Vid frågor

Kontakta kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.