Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Obligatorisk tillsyn av fristående förskolor är genomförd

Publicerad 2018-03-08

I Skellefteå kommun finns 7 huvudmän för fristående förskolor, och för-och grundskolenämnden ska utöva tillsyn på alla fristående verksamheter.

Ett tillsynsbesök genomförs varje år där skolkontorets utvecklingspedagog går igenom de fristående förskolornas verksamhet. Årets tillsynsbesök vid förskolorna har genomförts och för-och grundskolenämnden godkände alla tillsynsrapporter.


Det var bara en förskola som hade brister i exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet och i planeringen av det pedagogiska innehållet. Förskolan ska nu under våren åtgärda de brister som uppmärksammades vid tillsynsbesöket.