Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Särskilda skäl, syskonförtur och lottning är kriterier vid val av skola

Publicerad 2018-03-08

I Skellefteå kommun hanteras vårdnadshavares önskan om byte av skola löpande. Nu har för-och grundskolenämnden beslutat vilka urvalskriterium som ska gälla vid önskan att byta skola och att en ansökningsperiod ska införas.

– Det känns bra att vi får en tydlighet runt rutiner för hur vi ska hantera val av skola, säger Anders Bergström, förvaltningschef, Skellefteå kommun. Det är det bästa för alla både elever, vårdnadshavare och skolorganisationen, säger Anders Bergström.


För-och grundskolenämnden beslutade att till läsåret 2018/2019 ska en ansökningsperiod införas. Under den ansökningsperioden ska i första hand särskilda skäl gälla som urvalskriterium, och i andra hand syskonförtur och i tredje hand lottning om det finns fler ansökningar till en skola än det finns platser på den skolan. Syskonförturen gäller bara på lågstadiet.