Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Om Kulturskolan

Med ett rikt utbud av kurser erbjuder Kulturskolan lärande på olika nivåer i många estetiska ämnen: Vi vill ge dig det du förväntar dig, men också det du inte visste att du ville ha.

Kulturskolans verksamhet är indelad i två delar:

Kultur i skolan ger alla barn i Skellefteå kommun rätt till kultur på skoltid Den är obligatorisk och ryms inom skolans ordinarie timplan och berör alla barn/ungdomar 0-21 år.
Läs mer under rubriken ”Kultur i skolan”

Den frivilliga delen ger våra barn och ungdomar en möjlighet till fördjupning.
Det finns möjlighet att välja att spela ett instrument, sång, teaterskola, orkester, filmverkstad, slöjdklubben och kör. Läs mer om dessa kurser under rubriken ”Utbud och kurser”

Historik
Skellefteå Musikskola startade 1962.
År 2001 utsågs den till årets Musik- och Kulturskola.
”Dans i skolan” startade för 40 år sen och ingick i musikskolan.
2010? gjordes en utredning som resulterade i att Kommunfullmäktige beslutade att en Kulturskola skapas med start från och med 2013-08-01. Kulturskolan skulle innefatta musik, dans, drama, litteratur, slöjd, media, kulturarv och föreställningar samt bestå av två delar: Den Kulturella Allemansrätten 1 (obligatorisk del) och 2 (frivillig del).

2017 beslutade kommunfullmäktige att Kulturskolan byter förvaltning och nämnd, från För-och grundskola till Kultur och fritid och får ett nytt uppdrag. Organisationsförändringen träder i kraft 1 juli 2018.


Kulturskolans nya uppdrag:
• Ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva
   kulturuttryck i första hand i grupp.
• Tillämpa en pedagogik som utgår ifrån forskning och barnens
  egna erfarenheter, förutsättningar och intressen.
• Ge barn och unga goda förutsättningar att ha inflytande på utbud,
   utformning och innehåll.
• Aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om
  kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess verksamhet.
• Samarbeta med skolenheter.
• Vara synlig i Skellefteås kulturliv och samverka med andra
  kulturaktörer och studieförbund.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-05-31