Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon 0910-73 50 00

Telefontider Ring eller besök oss
vardagar 7-17 (receptionen 17.30)

Besöksadress Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Hedersrelaterat våld

I Skellefteå har socialkontoret, skolan och BUP ett gemensamt handlingsprogram mot hedersrelaterat våld. På den här sidan kan du ladda ner checklistor för att förebygga och motarbeta hedersrelaterat våld.

Om du behöver hjälp eller har vill prata med någon om hedersrelaterat våld kan du vända dig till

Guldstadens kvinnojour

Du kan ringa 0910-150 03 alla vardagar fram till klockan 16.00. Annan tid hänvisas till Social Beredskap.

Social Beredskap

Når du genom att ringa 112 och be om att få prata med Social Beredskap. Social beredskap kan du ringa kvällar, nätter och under helger.

Kvinnofridslinjen

Har en stödtelefon som du ringa: 020-50 50 50. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt, samtalet kostar ingenting och syns inte heller på telefonräkningen. Om du behöver en tolk kan du få hjälp med det. Läs mer om Kvinnofridslinjen på Kvinnofridslinjens webbplats

 

I Skellefteå har socialkontoret, skolan samt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) tagit fram ett gemensamt handlingsprogram för hedersrelaterat våld pdf, nytt fönster). En del i handlingsprogrammet är checklistor för vad socialtjänsten, skolan och BUP ska tänka på för att förebygga och motarbeta hedersrelaterat våld:

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2018-05-07