Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Litteratur

Det finns en mängd litteratur som handlar om våld mot kvinnor och om barn och ungdomar som befinner sig i våldets närhet. Att skaffa kunskap kan vara ett sätt att hjälpa sig själv eller kunna hjälpa andra att komma vidare i livet.


I Nationellt centrum för kvinnofrids kunskapsbank kan du hitta aktuell lagstiftning, litteratur och artiklar.


Litteratur som handlar om våld mot kvinnor

 • Bohlin, Elsa, Kampen mot kvinnomisshandel, (1984), Brevskolan.
 • Eklund-Moroney, Margreth och Reuterskiöld, Robert (1998, senaste nytryck 2002) Sista slaget - lär dig känna igen kvinnomisshandlare. Karlskrona, Profuturo utbildning.
 • Eliasson, Mona (1997) Mäns våld mot kvinnor. En kunskapsöversikt om kvinnomisshandel och våldtäkt, dominans och kontroll. Stockholm: Natur och kultur.
 • Hydén, Margareta (2000) Att lämna den man som slår: om misshandlade kvinnors rädsla efter uppbrottet i Det lokala våldet. Ingrid Sahlin & Malin Åkerström (red.) Stockholm: Liber.
 • Kvinnojourkunskap (1994). Stockholm: Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige, ROKS
 • Kvinnotryck, tidskrift utgiven av ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
 • Lundgren, Eva (1991 m flera nytryck, senast 2001) Våldets normaliseringsprocess. Två parter – två strategier. Stockholm: Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige, ROKS.
 • Rosengren, Margareta (1999) Ett värdigt liv. Om misshandlade kvinnors situation och den hjälp de får. Stockholm: Brevskolan.
 • Widding-Hedin, Lena (1997) Det kan hända vilken kvinna som helst. En handbok om bemötandet av kvinnor som blivit utsatta för misshandel och sexuella övergrepp. Göteborg: Anamma.


Män som misshandlar

 • Naumburg, Lars (1998) Över gränsen. Om männen och kvinnomisshandeln. Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan.


Barn och ungdomar i våldets närhet

 • Arnell, Ami och Ekbom, Inger (1999) "… och han sparkade mamma". Möte med barn som bevittnar våld i sina familjer. Stockholm: Rädda barnen.
 • Hester, Marianne och Radford, Lorraine (1998) Kvinnomisshandel och umgängesrätt. Stockholm: Brevskolan.
 • Weinehall, Katarina (1997) Att växa upp i våldets närhet. Ungdomars berättelser om våld i hemmet. Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet nr 45. Umeå: Umeå universitet.


Våld mot invandrarkvinnor

 • Andersson, Berit och Lundberg Magnus (2000) Våld mot invandrarkvinnor. Kvinnors berättelser och socialtjänstens strategier. Research reports 2000:6. Lund: Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University.
 • Arellano, Birgit och Misiowiec, Grazyna (1993) Ensamhet, isolering och familjevåld i flyktingfamiljer. En förstudie om misshandlade invandrade kvinnor. Stockholm: Röda korset.


 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2018-05-07