Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Passion för livet

Genom att ta del av konceptet Passion för livet får du tillgång till kunskap och verktyg för att skapa ett meningsfullt och självständigt liv. De områden som Passion för livet fokuserar på är mat och dryck, säkerhet, fysisk aktivitet, läkemedel och inte minst – sociala nätverk. Det är områden som enligt forskningen påverkar hälsa och livskvalitet.

Bästa möjliga liv – hela livet!

Vi vill gärna inspirera seniorer i Skellefteå att själva skapa meningsfullhet och bibehålla sin livskvalitet. Passion för livet är ett sätt.  Konceptet är upplagt till ett antal träffar, så kallade livscaféer, som leds av utbildade livscoacher. Där får du som deltagare inspiration till att pröva förändringar hemma, följa upp resultat, göra nya insikter och ökad förståelse för hur man även som äldre kan genomföra bestående livsstilsförändringar.  I Passion för livet är det senioren som äger kunskaperna och avgör själv vad hon/han vill förändra. Livscoacherna är själva seniorer som också har livserfarenheter.

Förändringar som några deltagare i Skellefteås livscaféer har gjort:

”Jag har tagit upp kontakt med en vän via Skype.”
”Jag har satt upp nattbelysning.”
”Jag äter mer grönsaker och grovt bröd.”
”Jag har byggt in alla lösa sladdar.”
”Jag har kontrollerat med min läkare att mina läkemedel är rätt för mig.”
 Jag har börjat med styrketräning i grupp.”


Varmt välkommen till våra livscaféer!

 

Senior i Skellefteå - en ny Facebooksida!

Är du senior, anhörig, med i någon pensionärsorganisationeller allmänt intresserad?

På Facebooksidan Senior i Skellefteå tipsar äldreomsorgen om egna och andras aktiviteter och arrangemang för seniorer i Skellefteå kommun. Vi delar också med oss av information, fakta och tips som kan bidra till att du som senior kan skapa förutsättningar att leva livet bäst möjligt i Skellefteå.

 Vi välkomnar dialog kring de inlägg vi gör på Facebooksidan och strävar efter att återkoppla så snart vi kan. Frågor kring specifika ärenden och bistånd hänvisar vi till biståndshandläggare som nås via kundtjänst.

Har du ännu ingen inloggning på Facebook är det lätt att gå med och det är gratis.

Här kommer du till Facebooksida Senior i Skellefteå   

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-06-14