Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Trygghetsboende – vad är det?

Flera aktörer på bostadsmarknaden, både inom allmännyttan och privata fastighetsägare, erbjuder trygghetsboenden. För att få en lägenhet i ett trygghetsboende måste minst en person i hushållet ha fyllt 70 år. Boendeformen ska inte förväxlas med kommunalt vård- och omsorgsboende, utan vänder sig till seniorer som är för friska för äldreboende men ändå vill bo tryggt och bra.

Ett trygghetsboende har alltså inget med vård att göra och det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Du hyr din bostad på eget initiativ och du bor i din lägenhet precis som om du bodde i ett annat hyreshus. Skillnaden är de gemensamma ytorna och aktiviteterna.

Målsättningen med boendeformen är att skapa möjlighet till gemenskap mellan hyresgästerna och att delta i gemensamma aktiviteter – för att motverka den ensamhet som många äldre lever med idag. Lokaler och boende med god tillgänglighet, ger en grund för trygghet och möjligheter att ta sig ut och delta i aktiviteter tillsammans med andra.

Möjlighet till gemenskap och god tillgänglighet

 Lokaler och boende med god tillgänglighet, ger en grund för trygghet och möjligheter att ta sig ut och delta i aktiviteter tillsammans med andra. I ett trygghetsboende finns det gemensamma ytor för att umgås och som hyresgäst  kan du delta och medverka i olika aktiviteter. Det finns ett gemensamt kök som gör det möjligt att fika eller kanske äta tillsammans.

 Dessutom är både hus och lägenheter tillgänglighetsanpassade. Det betyder att om du en dag behöver mer hjälp, rullator eller rullstol så är bland annat dörrposterna redan tillräckligt breda.

För att en fastighet ska kunna definieras som trygghetsboende ska det också finnas en värd eller värdinna under vissa tider. Tillsammans med hyresgästerna arbetar vädren/värdinnan för att skapa förutsättningar för värdefulla kontakter, möten och gemenskap i samverkan med lokala ideella organisationer.
 

Skebos trygghetsboenden

Skebo (Skelleftebostäder) har drygt ett hundratal lägenheter fördelade på fyra orter. Lägenheterna förmedlas och fördelas genom Skebos vanliga bostadskö.

Klicka på adresserna för karta. 


Här kan du läsa mer om Skebos trygghetsboenden och se om det finns lediga lägenheter 

Privata aktörer

Skellefteå Egendom äger två trygghetsboenden i Jörn och Byske med totalt 78 lägenheter.


Här kan du läsa mer om Skellefteå Egendoms trygghetsboenden och se om det finns lediga lägenheter

Stiftelsen Tryggheten är ett privat trygghetsboende med en kristen social inriktning i centrala Skellefteå.


Här kan du läsa mer om Stiftelsen Tryggheten

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-06-13