Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Copy-Äldre par-Gabriella Hahr MattonBildbyrå.jpg

Kommunala pensionärsrådet är en remissinstans för övergripande frågor som rör äldre invånare i kommunen. KPR är också en viktig informationskanal för de pensionärsorganisationer som finns representerade i Skellefteå kommun i form av lokala pensionärsföreningar.

Kommunala pensionärsrådet bevakar och företräder seniorers intressen i frågor som hanteras i samtliga kommunens nämnder, i styrelser och förvaltningar. Rådet bidrar med äldreperspektiv i verksamhetsplanering, överläggningar, samråd och remisser. KPR deltar också i utredningar och projekt som rör äldres livskvalitet.

Representanterna kommer från lokala pensionärsföreningar, kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden samt bygg- och miljönämnden.

Opinionsbildare

Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap, bilda opinion och återkoppla till de pensionärsföreningar som KPR företräder.

Har du någon fråga som du tycker att pensionärsrådet ska ta upp till diskussion i kommunen?

Kontakta KPR

När träffas kommunala pensionärstrådet?

Rådet sammanträder fyra gånger per år, vanligtvis i Stadshuset i Skellefteå.

Här kan du se kallelser och protokoll

Nästa sammanträde hålls onsdag den 9 maj kl. 08.30 - 12.00.

Trygghetsboende – vad är det?

Aktuellt Flera aktörer på bostadsmarknaden, både inom allmännyttan och privata fastighetsägare, erbjuder trygghetsboenden. För att få en lägenhet i ett trygghe...

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-04-23