Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Projekt

Äldreomsorgen driver och deltar i en rad utvecklingsprojekt med syfte att möjliggöra för seniorer att leva livet bäst möjligt och kunna klara sig själv. Här presenterar vi några av projekten.

Internet of Things inom vård och omsorg (iVO)

Befolkningssammansättningen i Sverige förändras till att bestå av en större andel barn och äldre, med en allt mindre del i arbetsför ålder som ska ta hand om de andra grupperna. Sverige är dessutom ett land med mycket glesbygd och långa avstånd vilket bidrar till fler utmaningar kring vård och omsorg för äldre. För att vi ska kunna upprätta hålla samma kvalitet och trygghet för äldre krävs det nya  innovationer och lösningar inom hemtjänsten.

I iVO-projektet skapas nya lösningar genom att använda IoT-enheter i de äldres hem. Enheterna används för att upptäcka händelser som kan kräva tillsyn. När en sådan händelse upptäcks kan till exempel ett meddelande skickas, till en anhörig eller personal inom omsorgen. Detta ger flera positiva effekter, eftersom insatserna kan sättas in när det behövs, och inte bara schemalagt. Det sparar restid och resurser när allt står rätt till, och ger personer möjlighet att bo hemma längre.

Genom att sätta upp IoT-enheter i bostäder och koppla dem till en öppen teknikplattform, kommer projektet finna nya tjänster och möjligheter inom hur IoT kan användas för att förenkla vardagen och skapa en större trygghet. IoT-enhetens sensorer skickar data till teknikplattformen som bearbetar data från flera olika IoT-enheter till information om aktiviteter. Vid en avvikelse från sitt vanliga mönster meddelas anhöriga och/eller kommunal vård och omsorg, i en målsättning att skapa ett tryggare boende.

Projektet genomför fallstudier för att se hur olika delsystem kan kopplas ihop och tillsammans skapa en portfölj av tjänster som kan erbjudas de boende, allt beroende på just dennes enskilda behov. Det finns idag pilotlägenheter i Skellefteå och under våren ska implementering även ske i Uppsala kommun och Kiruna kommun. Kommunerna har olika förutsättningar vilket ger en möjlighet att se hur lösningen fungerar i olika kontexter. Ambitionen är att det hela ska bli en del i det självklara utbudet kring eHälsa.

iVO är en del av det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige och finansieras av Vinnova.

 

För mer information och kontakt

Petra Liuski, projektledare Utvecklingsenheten Äldreomsorgen

petra.liuski@skelleftea.se

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-02-13