Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kundtjänst, socialkontoret

Telefon:0910 - 73 50 00

Fax 0910 - 73 56 46

Telefontider Vardagar 07.00-17.00, vardag före röd dag 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Anhöriga och frivilliga

Att leva nära en människa som behöver stöd och vård kan innebära att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.Eller är du intresserad av frivilligarbete? Känner du att du har tid och ork över och vill göra en insats för en medmänniska?

Bli familjehem eller kontaktfamilj

Det finns många barn och ungdomar i kommunen som behöver en tryggare tillvaro.

Läs mer om kontaktfamilj och familjehem


Vill du stötta en person med funktionsnedsättning till ett aktivare fritidsliv?

Syftet med en kontaktperson är att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning.

Bli kontaktperson


Ensam och äldre?

Frivilligverksamheten En hjälpande hand vänder sig till äldre personer i centrala Skellefteå. Projektet startades för att skapa glädje, gemenskap och tillhörighet för äldre. Läs mer om du är intresserad av att få besök, eller att hälsa på någon som är ensam.

En hjälpande hand

Är du närstående och behöver stöd?

Äldrecenter erbjuder anhörigstöd till dig som vårdar en äldre anhörig.

Läs mer om anhörigstöd


Du kan också få stöd om du är närstående till en person med funktionsnedsättning.

Läs mer här

 

 

Korttidstillsyn för skolungdomar 13-21 år

Aktuellt Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, som inte längre har rätt till fritidshem, men som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller stude...

En hjälpande hand

Aktuellt Frivilligverksamheten En hjälpande hand startades för att ge stöd, gemenskap, tillhörighet och glädje. Verksamheten vänder sig till ensamma äldre männ...

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2018-05-07