Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon 0910-73 50 00

Telefontider Ring eller besök oss
vardagar 7-17 (receptionen 17.30)

Besöksadress Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Äldrecenter ger anhörigstöd

Anhöriga och närstående som vårdar är en viktig och betydelsefull resurs. Deras erfarenheter och kunskaper är unika och de utför ofta sin gärning i det tysta. För att ni, du som anhörig och dina närstående, ska klara er själva kan ni få stöd.

Äldrecenter och anhörigkonsulenten erbjuder stöd till enskilda som vårdar en äldre anhörig. De kan erbjuda anhörigstöd i hemmet några timmar per månad och har flera seniorkaféer, en informationscentral samt erbjuder plats i anhöriggrupp.

Gratis anhörigstöd

För att den anhörige, som dygnet runt vårdar en äldre närstående, ska kunna vara ledig erbjuds gratis anhörigstöd upp till åtta timmar per månad. Det sker genom Äldrecenters personal, från äldreomsorgen, och riktar sig i första hand till den som inte tar del av annat stöd från äldreomsorgen. Anhörigstöd byggs på flexibilitet och utförs på det sätt som passar bäst. Det kan vara hjälp i hemmet, hjälp vid promenader eller att följa den äldre till en social verksamhet.

Anhöriggrupper

För att anhöriga ska kunna träffa andra i liknande situation finns möjlighet att delta i en anhöriggrupp. Det är anhörigkonsulenten som håller i anhöriggrupperna.

Broträffen

På Broträffen kan den anhörige lämna sin äldre närstående för att vara ledig en stund. Vi träffas, promenerar, går på Tisdagskaféet eller andra aktiviteter efter önskemål. Dessa timmar är utöver det övriga anhörigstödet. Kostnaden för fika är 20 kr.

Broträffen är öppen tisdagar mellan kl. 13.00 - 16.00. Ring och meddela om du vill komma till våra träffar.

För frågor och/eller tidsbokning ring Äldrecenter, ring vardagar 08.00 - 10.00, telefon 0910-73 70 57 eller kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 1 för Socialt stöd och omsorg. 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2016-09-07