Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kundtjänst, socialkontoret

Telefon:0910 - 73 50 00

Fax 0910 - 73 56 46

Telefontider Vardagar 07.00-17.00, vardag före röd dag 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Försörjningsstöd

Du som inte kan försörja dig eller din familj kan ansöka om försörjningsstöd för att få ekonomin att gå ihop. Försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag. På denna sida kan du läsa mer om vad försörjningsstöd är och hur du ansöker om att få försörjningsstöd.

Vem kan få försörjningsstöd?

Det finns gränser för hur mycket inkomster du eller ditt hushåll får ha för att ha rätt till stöd. Du kan själv få en uppfattning om dina möjligheter att få försörjningsstöd genom att titta i tabellerna med ersättningsbelopp. Där kan du jämföra ditt hushålls inkomster med ersättningsbeloppen. Om hushållets inkomster är lägre än det totala ersättningsbeloppet kan du troligen få försörjningsstöd.

Du som är arbetslös måste vara inskriven hos arbetsförmedlingen för att ha rätt till stöd. Du som är sjuk måste ha ett läkarintyg för att ha rätt till stöd.

Så här söker du försörjningsstöd

Fyll i en ansökningsblanketten och skicka den sedan till socialkontoret.

Första gången du söker  försörjningsstöd kallas du oftast till en träff med  en handläggare på socialkontoret. Där får du berätta om ditt liv och din ekonomi. Utifrån information du lämnar och det underlag du skickat med i din ansökan utreder handläggaren din och din eventuella familjs ekonomi och om ni har rätt till försörjningsstöd eller inte. Under mötet kan handläggaren också ge dig råd och tipsa dig om andra former av stöd som du kan söka.

Måste jag träffa en handläggare om jag har fått försörjningsstöd förr?
Om du har fått försörjningsstöd tidigare räcker det oftast att du lämnar in ansökningsblanketten tillsammans med de kopior och utdrag som behövs.

Vilken information måste jag ha med i ansökan?

När du ansöker om försörjningsstöd ska du lämna uppgifter om de inkomster som du har, dina utgifter varje månad och om dina tillgångar i form av sparade pengar, aktier, fonder och liknande. Alla uppgifter du lämnar in ska du styrka med exempelvis din deklaration, kontoutdrag från alla dina konton, kopior på hyreskontrakt och andra beslut och underlag. Om du får frågan om att skicka in ytterligare underlag ska du snabbt kunna göra det

Läs vilka kompletterande uppgifter som behövs till ansökan om försörjningsstöd

 

Vad händer om jag får avslag?

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att få ett skriftligt beslut för detta med information om hur du gör om du vill överklaga beslutet. Din handläggare kan också ge dig råd och tipsa dig om andra former av stöd som du kan söka.

Vad kan jag få ersättning för?

Ersättningen är indelad i två delar: personliga kostnader och gemensamma kostnader för hushållet. Du kan utöver detta få ersättning för vissa enskilda utgifter. Det kallas för tilläggsbelopp utanför norm.

Ersättningen utgår ifrån en norm som är samma för alla som får försörjningsstöd. I tabellerna på den här sidan hittar du de ersättningsbelopp som gäller för försörjningsstöd i kommunen. Beloppen i tabellen är per månad och gäller från 1 januari 2013. Om inkomsterna i ditt hushåll är lägre än det totala ersättningsbeloppet kan du troligen få försörjningsstöd.

Räkna ut dina personliga kostnader

 • Livsmedel - kostnader för att möjliggöra en näringsmässig och varierad kost
 • Kläder och skor - kostnader för det vardagliga behovet av kläder och skor
 • Fritid och lek - kostnader för skäliga aktiviteter (till exempel att läsa böcker och tidningar, lyssna på musik, utöva en fritidssysselsättning)
 • Hygien - kostnader för dagligvaror som tvål och tandkräm samt hårklippning
 • Ungdomsförsäkring för hushållets barn

I den här tabellen kan du se ersättningsbeloppen för personliga kostnader. Den ena spalten är för dig som bor själv, och den andra för dig som bor tillsammans med någon.

Personliga kostnader i kronor per månad
Familjesituation Bor själv Bor med någon
Livsmedel 1 710 2 760
Kläder / skor    560 1 120
Fritid / lek    445 1 060
Hygien    265    430
Totalt 2 980 5 370

Om du har barn som bor hemma får du extra ekonomiskt stöd utöver dina personliga kostnader. Hur stort stödet är beror på barnens ålder. I den här tabellen kan du se ersättningsbeloppen för olika kategorier och för olika åldrar.

Ekonomiskt tillägg i kronor per månad beroende på barnens ålder
Barnets ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år
Livsmedel    760    870    950 1 080 1 320 1 560 1 780
Kläder / skor    340    380    390    450    550    530    610
Fritid / lek    150    270    280    390    610    730    800
Hygien    510    480    130      80    110    200    250
Försäkring    100    100    100    100    100    100    100
Totalt 1 860 2 100 1 850 2 100 2 690 3 120 3 540

19-20 år

Livsmedel:    1800
Kläder/skor:   610
Fritid/lek:        800
Hygien:            100
Totalt:            3570

 

Lägg till de gemensamma hushållskostnaderna

När du har räknat ihop de personliga kostnaderna för alla som bor i ditt hushåll ska du också räkna in de gemensamma hushållskostnaderna.

Gemensamma hushållskostnader är kostnader för:

 • förbrukningsvaror som material för att diska, städa och ta hand om bostaden och för att tvätta kläder
 • årlig prenumeration av en dagstidning, telefonabonnemang och tv-licens.

 

Hur stort stödet är beror på hur många ni är i hushållet. I den här tabellen kan du se ersättningsbeloppen för gemensamma hushållskostnader.

Gemensamma hushållskostnader i kronor per månad
Antal personer i hushållet 1 2 3 4 5 6 7
Förbrukningsvaror 100   130  230  260  320  370    420
Medier 850   930 1 100 1 360 1 420 1 610 1 730
Totalt 950 1060 1 330 1 620 1 740 1 980 2 150

Du kan också få ersättning för vissa enskilda kostnader

Du kan utöver de personliga och gemensamma kostnaderna få ersättning för vissa enskilda kostnader. Det kallas för tilläggsbelopp utanför norm.

 • Tilläggsbelopp utanför norm kan vara kostnader förarbetsresor inom staden där du bor om du har mer än tre kilometer till arbetsplatsen
 • fackföreningar eller medlemskap i a-kassa
 • dag- och fritidshem och/eller hemtjänst om du inte har fått din avgift sänkt
 • hushållsel
 • skäliga boendekostnader
 • hemförsäkring.

En handläggare bedömer alltid från fall till fall om du har rätt till tilläggsstöd utanför normen. Även om andra har fått stöd för något behöver det inte betyda att du också kommer att få det.


Vem bestämmer hur stort stödet ska vara?

Det är Socialnämnden och regeringen som varje år bestämmer hur högt försörjningsstödet ska vara i Skellefteå kommun.

EU-medborgare i behov av ekonomiskt bistånd

För dig som är EU-medborgare och vistas i Skellefteå kommun gäller särskilda regler om du vill ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer här om regler för EU-medborgare i behov av ekonomiskt bistånd

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2017-09-07