Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kundtjänst, socialkontoret

Telefon:0910 - 73 50 00

Fax 0910 - 73 56 46

Telefontider Vardagar 07.00-17.00, vardag före röd dag 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Fältverksamhet

Fältverksamheten i Skellefteå jobbar, tillsammans med andra aktörer, för att ge kommunens unga en bra tonårstid. Fältarna är socialkontorets förebyggande och uppsökande enhet som vänder sig till Skellefteå kommuns ungdomar i åldern 13-20 år.

Fältverksamheten består idag av fyra heltidsanställda socionomer och har sin fasta punkt på 51:an, Ungdomens Hus i Skellefteå. Den största delen av tiden återfinns fältarna dock ute i ungdomsmiljöer, på skolor och ute på stan.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet bygger på samarbete med andra ungdomsarbetare som skolor, fritidsgårdar, föreningar etc. Fältverksamheten ger också information på föräldramöten kring trender och tendenser bland ungdomar, bland annat rörande Internet, droger, festplatser.
Vi kan erbjuda stödgrupp för ungdomar med missbruk i familjen, föräldragrupp för vuxna med ”struliga” ungdomar, ungdomsgrupper med olika behov, familjerådslag m.m.
Fältarna vill vara en positiv kraft ute bland ungdomar och kan också ge råd och stöd individuellt, alternativt hjälpa till rätt instans.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet består av att vara ute så mycket som möjligt i ungdomsmiljöer, både dag och kvällstid. Vi besöker olika festplatser, fritidsgårdar och stan för att stötta och upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. Vi har mycket föräldrakontakter utifrån det vi ser genom vårt uppsökande arbete. Fältverksamheten har hela Skellefteå kommun som arbetsfält.

Stödgrupper

Fältverksamheten genomför årligen stödgrupper för ungdomar, 13-18 år med missbruk i familjen. Kontakta fältarna via funktionsbrevlådan nedan om du vill ha mer information om detta.

Läs mer här om stödgrupper

Kontakta fältarna

Elenor Nygren,  Hans-Göran Boström, Maria Bergström och Anton Långdahl. De har sin bas på Kanalgatan 51, nya Ungdomens hus.

E-post: faltverksamheten@skelleftea.se

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2018-05-07