Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Om du lever med en funktionsnedsättning på grund av en skada eller sjukdom kan du behöva stöd för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Det finns olika stöd att få beroende på vilka behov som du har. Här hittar du mer information om de olika stöd som finns och hur du gör för att ansöka.

Arbete och sysselsättning

Aktuellt Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dina förutsättningar. Det finns olika typer av...

Fritid och mötesplatser

Aktuellt För dig som har en funktionsnedsättning finns en mängd olika aktiviteter att ta del av. Här kan du läsa mer om vilka aktiviteter som kommunen erbjuder...

Stöd och service

Aktuellt Du som lever med en funktionsnedsättning kan ha rätt till olika insatser som ger dig det stöd du behöver. Till vänster i menyn kan du läsa mer om lag...

Tyck till om Stöd och service

Aktuellt Här kan du tycka till om socialkontoret, Stöd och service. Lämna dina synpunkter, klagomål och förslag till förbättring. Tillsammans kan vi skapa en b...

Stöd med ekonomin

Aktuellt Alla har rätt att känna sig trygga när det gäller pengar och ekonomi. Här hittar du information om olika stöd- och hjälpinsatser som du kan få från ko...

Mål och kvalitet

Aktuellt Du som har en funktionsnedsättning har rätt till en säker och trygg service. Här kan du läsa mer om kommunens övergripande arbete och målprogram. Du k...

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2018-02-26