Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Boenden, korttidsvistelse och stöd i hemmet

Boende, korttidsvistelse och stöd i hemmet

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt hem. Om du har en funktionsnedsättning finns många olika sorters stöd som du kan få för att underlätta din vardag.

Beroende på vilka behov du har finns det olika stöd att få. Du kan få stöd i ditt eget hem eller i ett annat boende. På länkarna som följer kan du läsa mer om vilka typer av stöd som finns och hur du gör för att ansöka om stöd.

Personlig assistans

Avlösarservice i hemmet

Korttidsvistelse för barn och ungdomar

Korttidsvistelse för vuxna

Bostad för barn och ungdomar

Bostad för vuxna

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)


Vi vill ha dina åsikter

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det som vi gör och om det bemötande som vi ger. Du kan ge dina synpunkter till oss

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2018-05-07