Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Personlig assistans

Du som har en funktionsnedsättning och behöver omfattande stöd i din vardag kan ansöka om personlig assistans. En personlig assistent är ett mänskligt stöd som hjälper dig med det som du behöver.

När kan jag få personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som du får om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp med grundläggande behov. Till grundläggande behov räknas personlig hygien, av- och påklädning, förflyttning, måltider, kommunikation och annat stöd.

Det är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som avgör vilka grupper som har rätt till personlig assistans. Du måste tillhöra någon av följande grupper (kallat för personkretsar):

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer som efter en hjärnskada i vuxen ålder fått stora begåvningsmässiga funktionshinder som inte går över
  • personer med andra stora fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, där hindren orsakar stora svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett behov av stöd eller service.

Här hittar du en utförligare beskrivning av lagens tre personkretsar.

Hur ansöker jag om personlig assistans?

För att ansöka om personlig assistans kontaktar du kommunen via vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i en av de här blanketterna:

Du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka om personlig assistans.

En handläggare från kommunen bedömer vilket behov du har och beviljar personlig assistans ett visst antal timmar per vecka (högst 20 timmar per vecka).
Om du behöver personlig assistans mer än 20 timmar i veckan, ska du ansöka hos Försäkringskassan. Du hittar mer information på Försäkringskassans webbplats

Vad händer när jag har fått beslut om personlig assistans?

Du som har fått ett beslut om personlig assistans har möjlighet att välja vem som ska anordna assistansen. Du kan


Om du inte väljer vem som ska anordna din assistans, kommer kommunen att ringa dig och ge dig mer information om vad det innebär att ha kommunen som anordnare.

Du hittar information om vilka privata assistansanordnare som har tillstånd att arbeta med personlig assistans hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Öppen verksamhet för ungdomar 13 -21 år

För ungdomar 13-21 år med personlig assistans finns möjlighet från 1 juni 2016 att vistas i en öppen verksamhet efter skoldagens slut och i samband med lov. Den öppna verksamheten bedrivs i samarbete med verksamheter för korttidstillsyn på Lejonströmsskolan och Baldergymnasiet. Syftet är att ge ungdomar med personlig assistans möjlighet att delta i ett socialt sammanhang på fritiden. Det krävs inget beslut för att delta på den öppna verksamheten, men en intresseanmälan ska lämnas in i god tid för att verksamheten ska kunna planeras. Verksamheten tar sedan kontakt och bekräftar startdatum.

Intresseanmälan om plats på öppen verksamhet.

Avgift för måltider följer avgiften för LSS-insatsen korttidstillsyn.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2018-03-02