Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en av de insatser du kan söka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte på gång att utbilda dig.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS. Om du har rätt till insatsen betyder det att du får möjlighet att komma till en daglig verksamhet. På den dagliga verksamheten får du en meningsfull sysselsättning eller ett meningsfullt arbete.  Det ska hjälpa dig att öka din självständighet och delaktighet i samhället.

Hur arbetar vi inom daglig verksamhet?

Vilka olika inriktningar finns det?

Vem kan få daglig verksamhet?

Hur söker jag daglig verksamhet?

Hur arbetar vi inom daglig verksamhet?

Inom daglig verksamhet arbetar vi salutogent. Det betyder att du får möjlighet att göra det du är bra på. Vi ger dig det stöd du behöver för att du skall kunna utveckla din förmåga att klara så mycket som möjligt själv.

Metodik, pedagogik och hjälpmedel

Daglig verksamhet har fokus på dina förmågor. Vi gör en plan tillsammans med dig så att dina uppgifter passar din förmåga och dina önskemål. Det gör vi för att du ska uppnå en så god arbetsförmåga som möjligt.

Personalen arbetar med tydliggörande arbetssätt och metod.  Det kan vara genom tecken, bilder och individuella scheman, kommunikationskartor, tidhjälpmedel eller till exempel pedagogiska IT-stöd.

Vi arbetar också med något som kallas känsla av sammanhang (KASAM).  Det betyder att vi försöker göra arbetet på den dagliga verksamheten:

Begripligt: Vad skall göras?
Hanterbart: Hur skall det göras?
Meningsfullt: Varför skall det göras?

En ökad känsla av sammanhang gör att man mår bättre. Det blir också lättare att klara av svårigheter, och man tycker att det är mycket roligare. Det är viktigt för oss på daglig verksamhet.

Vilka olika inriktningar finns det?

Det finns olika inriktningar inom daglig verksamhet. Du har möjlighet att påverka inom vilken inriktning du helst vill arbeta.

Våra olika inriktningar är

Djur och natur

Hantverk och skapande

Industri och tillverkning

Individuella placeringar

Service

Teater

Upplevelse och aktivitet

Återvinning och second hand

Verksamheterna ligger både i centrala Skellefteå och utanför centralorten.

Vem kan få daglig verksamhet?

För att få daglig verksamhet måste du som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ska också ha någon av följande funktionsnedsättningar:

  • en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
  • en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

 

Du ska vara mellan 18 och 67 år, men sakna förvärvsarbete och inte heller utbilda dig. Du måste också bedömas ha behov av insatsen. Den bedömningen gör kommunens LSS-handläggare.

Hur söker jag daglig verksamhet?

För att få en plats inom daglig verksamhet gör du en ansökan hos kommunen. En LSS-handläggare utreder då om du har rätt till plats och hjälper dig om du har frågor. Målet är att du ska få sysselsättning inom tre månader från det att du har fått ditt beslut från LSS-handläggaren.

Ansök om daglig verksamhet

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2016-09-07