Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrelsen utser borgerlig vigselförrättare för respektive kommun. För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning göras innan äktenskap får ingås.

Så här går det till

  • Du behöver 2 intyg från Skatteverket, hindersprövning och vigselintyg. Ansök om intygen hos det lokala Skatteverkets kontor, 0771-567 567. 
  • Skicka eller lämna intygen till Skellefteå kommun en vecka före vigseln. 
  • Beställ tid för vigsel minst en vecka innan vigsel.
  • Vi kontaktar någon av förrättarna och kommer överens om dag, tid och plats.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och adress på dessa anges vid beställning av vigseln. Under kontorstid kan två kommunala tjänstepersoner närvara som vittnen.
  • Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Vart sker vigseln?

Vigsel sker vanligtvis i särskilt vigselrum i Stadshuset, Skellefteå. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan den äga rum på annan plats.

Könsneutrala äktenskap och vigsel

En persons kön har ingen betydelse för möjligheten att ingå äktenskap. Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar har gjorts könsneutrala och lagen om registrerat partnerskap har samtidigt upphävts.
På regeringskansliets webbplats kan du ladda ner ett faktablad om könsneutrala äktenskap och vigsel (nytt fönster)

Hindersprövning

För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning ske innan äktenskap får ingås. Prövningen görs av Skatteverket i det län där kvinnan eller mannen är folkbokförd. Ansökan om hindersprövning ska göras av paret gemensamt hos Skattemyndigheten. Ansökan kan göras skriftligt eller vid besök.

Intyget om hindersprövning lämnas sedan till kommunen i samband med beställning av vigseln. Om hinder saknas utfärdas intyg hindersprövning och intyg vigsel, som gäller i fyra månader. Dessa ska skickas till Skellefteå kommun, kundtjänst, 931 85 Skellefteå en vecka i förväg. Märk kuvertet vigsel.

Anmälan om efternamn

Anmälan om efternamn görs hos Skattekontoret och kan göras i samband med ansökan om hindersprövning.

Tolkhjälp

Vi erbjuder tolkhjälp för de som behöver.

Memorial in English

Vigselmemorial

Aktuellt Det finns två vigselmemorials att välja mellan, en kort och en lite längre version. Här ser du skillnaden mellan dem. Det finns även en engelsk vigsel...

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-12-02