Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

God man och förvaltare

En god man har till uppgift att stödja en människa som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person.

Någon behöver din hjälp - bli god man

Kan du tänka dig att bli god man eller förvaltare? Då vill vi komma i kontakt med dig. Anmäl ditt intresse genom att lämna namn och telefonnummer via länken nedan. Vi kommer att ringa upp dig och berätta mer om vad ett godmanskap kan innebära. Du bestämmer sen om det verkar vara något för dig.

Vem kan bli god man?

God man eller förvaltare är vanligen en lekman utan specialistkunskaper. Du ska ha vissa allmänna kunskaper om hur samhället fungerar och en förmåga att ta reda på de förmåner eller bidrag som kan bli aktuella för den person som du ska ge stöd.

Det är ett krav att du kan hålla god ordning på kvitton och kan göra en årlig redovisning över de pengar du hanterar åt din huvudman. Många gånger kan en anhörig fungera bra som god man men ibland är det lämpligare med en utomstående. Det gäller speciellt om det kan förväntas uppstå situationer där huvudmannens och god mans intressen kan kollidera.

Överförmyndaren kontrollerar dig via polisens belastningsregister och kronofogdens register. Från år 2015 ska du också lämna uppgift från två referenspersoner som kan intyga din lämplighet.

Om du vill ta ett uppdrag som god man för ensamkommande barn ska du börja med att göra en webbutbildning (nytt fönster) via Sveriges kommuner och landsting.

Det är ingen rättighet att bli god man. Beslutet fattas av tingsrätten efter överförmyndaren har yttrat sig eller i vissa fall direkt av överförmyndaren. Om huvudmannen eller anhöriga inte har något förslag på god man ska överförmyndaren undersöka om det finns någon lämplig utomstående person som kan ta uppdraget.

Du bör kontrollera att du inte riskerar att förlora ersättning från t.ex. Försäkringskassan eller A-kassa om du tar på dig att bli god man. Ett vanligt årsarvode för ett ärende kan ligga mellan 4 000 och 8 000 kr.

Vem kan få god man?

God man kan erbjudas personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

Ibland kan en funktionshindrad ungdom ha behov av en god man direkt när han/hon blir myndig och föräldrarna inte längre får företräda honom/henne.

Ensamkommande barn har också rätt till en god man.

Den person som har stöd av en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Läs om hur man anmäler eller ansöker om god man

Vad innebär godmanskap och förvaltarskap?

Godmanskap bygger på frivillighet. Den enskilde har kvar rätten att fritt sköta sina affärer. En god man kan till exempel inte hindra honom eller henne från att göra uttag från sitt konto. När som helst kan den enskilde begära att godmanskapet ska upphöra. Ibland kan uppdraget ha begränsat innehåll. Gode mannen redovisar varje år till överförmyndaren hur de ekonomiska medlen förvaltas.

En förvaltare blir aktuell först om strikt ekonomisk kontroll behövs. Förvaltaren tar då helt eller delvis över ansvaret för ekonomin.

Läs mer om vad som kan ingå/inte ingå i ett uppdrag

Hur gör jag den årliga redovisningen?

Som god man eller förvaltare med ansvar att sköta ekonomin ska du efter varje år lämna in en årsräkning. Den ska visa årets inkomster och utgifter samt behållningen vid årets slut. Du kan lämna in årsräkningen i blankettform eller också kan du redovisa digitalt. Vill du lämna in digitalt och föra kassabok och dagbok på nätet ska du kontakta handläggare på överförmyndarenheten för information. Din årsräkning granskas av överförmyndarenheten. Du kan läsa mer på sidan tillsyn och kontroll.

Förvaltarfrihetsbevis

Aktuellt När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man lämnar ett bevis om att man inte har förvaltare. Det kan gälla exempelvis d...

Framtidsfullmakt

Aktuellt Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig nä...

Ansvarig nämnd: Överförmyndarnämnden

Informationen granskades: 2018-05-07