Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kundtjänst, socialkontoret

Telefon:0910 - 73 50 00

Fax 0910 - 73 56 46

Telefontider Vardagar 07.00-17.00, vardag före röd dag 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Invandring och integration

Flyktingmottagningen i Skellefteå kommun tar emot nyanlända flyktingar och hjälper dem att bli en del i det svenska samhället. Till exempel hjälper vi till med att skaffa bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd. Vi ger undervisning i Svenska för invandrare(SFI)och bidrar med information om hur samhället fungerar.

Flyktingmottagningen ansvarar för själva mottagandet, ger stöd och information under den första tiden, stimulerar utvecklingen av integrationsfrämjande aktiviteter i samarbete med relevanta aktörer.
Flyktingmottagningens målsättning är att den nyanlände ska få en så effektiv och bra introduktion som möjligt i Skellefteå.

Kommunens flyktingmottagning arbetar för att nyanlända ska få en förståelse för och delaktighet i det svenska samhället. I samverkan med berörda parter verkar vi för att göra det möjligt för nyanlända att få sysselsättning och egen försörjning.


Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanländas etablering

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i samhället. Arbetsförmedlingen ansvarar för att ta fram ett etableringsprogram, en plan för varje arbetsför person mellan 20 och 64 år. Man deltar 40 timar per vecka under 24 månader. Den som är med i programmet har rätt till ekonomisk ersättning, så kallad etableringsersättning.

Mer information om Arbetsförmedlingens ansvar 


Vi tar emot ensamkommande barn

Skellefteå är en av de kommuner i Sverige som tar emot ensamkommande barn. Läs mer om ensamkommande barn


Vi har en integrationsplan

Skellefteå kommun har en integrationsplan som säger att kommunen ska

  • eftersträva kulturell mångfald, genom att ge människor lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund
  • motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering
  • uppmuntra människor att aktivt delta i föreningsliv och samhällsliv
  • göra Skellefteå till en attraktiv hemkommun för flyktingar och invandrare
  • ge människor från olika kulturer förutsättningar för att försörja sig och förverkliga sina livsmål.

 

Invandrarföreningar

Aktuellt Det finns ett tiotal invandrarföreningar i Skellefteå kommun. De arbetar på olika sätt för att hjälpa invandrare att komma in i samhället och i en gem...

Bli familjehem eller kontaktfamilj

Aktuellt Öppna din dörr och bli familjehem eller kontaktfamilj. Vi behöver fler hem som kan ta emot barn och ungdomar under kortare eller längre perioder. Ni e...

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2018-05-07