Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Mobbning och kränkande behandling

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för varje enskild verksamhet. Planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling t.ex. mobbning.

Vill du läsa likabehandlingsplanen på din skola? Besök skolans startsida. För- och grundskolan har sin plan till höger på sidan i en puff. Gymnasieskolans plan hittar du under menyrubriken till vänster som heter "Om skolan" och "Styrdokument och rapporter".

Mobb­ning är när nå­gon sys­te­ma­tiskt tra­kas­se­rar en an­nan per­son fy­siskt el­ler psy­kiskt. Mobb­ning be­ty­der att man ute­sluts ur kam­rat­kret­sen, blir il­la be­hand­lad och för­trycks. Mobb­ning är ing­en en­gångs­fö­re­te­el­se ut­an en sys­te­ma­tisk kränk­ning av en per­son. Mobb­ning kan va­ra allt ifrån att bli kal­lad ned­sät­tan­de sa­ker till att bli ut­satt för våld. Det har även bli­vit van­li­ga­re att mobb­ning sker via nätet, e-post el­ler sms.

Känner du igen dig? Till höger hittar du vem du kan kontakta.

 

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2018-05-07