Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kundtjänst, socialkontoret

Telefon:0910 - 73 50 00

Fax 0910 - 73 56 46

Telefontider Vardagar 07.00-17.00, vardag före röd dag 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Stress

Barn och ung­do­mar kan kän­na stress och oro på grund av många or­sa­ker, till ex­em­pel för att de vill bli ac­cep­te­ra­de av kam­ra­ter, upp­fyl­la oli­ka ide­al om ut­se­en­de el­ler per­son­lig­het, få höga be­tyg el­ler kom­ma in på rätt ut­bild­ning. Stress kan ock­så be­ro på en job­big si­tu­a­tion hem­ma el­ler oför­måga att kopp­la av ifrån da­ta­spel el­ler so­ci­a­la me­di­er.

Exempel på osunda stressymtom är

 • du sover dåligt
 • du är trött, trots att du sovit bra
 • huvudvärk
 • magont
 • smärta i nacke och axlar
 • hjärtklappning
 • nedstämdhet
 • ångest
 • att du känner dig likgiltig eller ointresserad av det som händer omkring en
 • att lätt blir irriterad och arg över småsaker
 • koncentrationssvårigheter och glömska
 • en känsla av rastlöshet och att du har svårt att koppla av.

Känner du igen dig? . Du kan börja med att berätta hur du känner för en kompis, någon i familjen eller någon annan. Om du inte har någon att prata med finns det information om olika kontaktvägar i länkboxen till höger. Där hittar du också mer information om stress.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2018-05-07