Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Våga vara förälder - stöttande budskap i prioriterat projekt

PRIO står för "plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa". I 2016 års PRIO-satsning har Skellefteå kommun fokuserat på främjande insatser utifrån ett barn- och föräldraperspektiv. Bland annat handlar det om att stödja föräldrar i deras föräldraskap.

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) enades 2012 om en nationell handlingsplan, PRIO, som står för "plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa". I 2016 års PRIO-satsning har Skellefteå kommun fokuserat på främjande insatser utifrån ett barn- och föräldraperspektiv.

David EberhardSom en del i Skellefteås PRIO-satsning tas ett samlat grepp av individ- och familjeomsorgen, stöd och service för personer för funktionsnedsättning samt grund- och gymnasieskolan i syfte att bland annat stärka personal och föräldrar i sina respektive roller.

En rad föreläsningar för både personal och för allmänheten arrangeras med David Eberhard, psykiater, åttabarnspappa och författare till boken "Hur barnen tog makten".  

David Eberhard ställer bland annat lite jobbiga och provocerande frågor som "Vågar vi uppfostra våra barn?"

Den 31 januari höll David Eberhard  en föreläsning i Anderstorpsskolans aula. Inbjudare var skolan och individ- och familjeomsorgen. Målgruppen var främst föräldrar med skolbarn. De 450 gratisbiljetterna tog snabbt slut. 

Hur är det - vågar du vara förälder? (artikel Norran.se 2017-01-31)

 

David Eberhards uppmuntran till vilsna föräldrar:

  • Gör ditt bästa – i de flesta fall räcker det.
  • Var inte rädd för att göra fel.
  • Tänk på att du är förälder – inte kompis.
  • Ge inte barnet orealistiska förväntningar.
  • Försök inte skydda barnet från allt.
  • Stå ut med att ge tillsägelser.
  • Tänk på att barnet klarar mer än du tror.
  • Ägna mer tid åt din partner, ät till exempel middag ihop utan barn ibland.
  • Våga ge tillrättavisningar.
  • Uppfostra. Lär ditt barn hälsa, titta i ögonen och tacka för maten.
 

 

 

 

 

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2017-02-02