Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Riksfärdtjänst

Om du ska resa med färdtjänst utanför kommunen måste du ansöka om riksfärdtjänst. Det måste du göra för varje enskild resa. Resans ändamål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet. Din funktionsnedsättning avgör vilket transportmedel du får åka med.

Så ansöker du om riksfärdtjänst

Med riksfärdtjänst får du resa inom Sverige. Ansök om riksfärdtjänst så snart du vet att du ska genomföra resan - men minst fyra veckor innan avresa. Inför och under sommarmånaderna och inför högtider kan handläggningstiden bli längre. Intyg kan komma att begäras för att styrka dina uppgifter. 

Kontakta kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 om du vill fråga eller ansöka om riksfärdtjänst. Du kan ansöka både skriftligt och muntligt.

Beslut om riksfärdtjänst

Det är socialkontoret, Avgifter och färdtjänst, som tar hand om din ansökan och beslutar om riksfärdtjänsttillstånd. Du ska alltid få ett skriftligt beslut. I beslutet ska det stå om du får riksfärdtjänst eller inte, hur länge du får riksfärdtjänst och vad som ingår i riksfärdtjänst. Om du inte är nöjd kan du överklaga det. Det står i beslutet hur du gör för att överklaga.

Hur bokar jag en riksfärdtjänstresa?

När du får ditt beslut om riksfärdtjänst får du även veta hur du gör för att boka din resa. Om du har frågor kan du ringa kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg. 

Resa med ledsagare eller medresenär

Om du behöver stöd för att genomföra din resa kan du ansöka om att få ta med ledsagare. Ledsagaren  behöver inte betala avgift för resan, men ska följa med under hela resan.

Du kan ansöka om ledsagare enligt socialtjänstlagen, eller som ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Om beslutsenheten inte beviljar dig en ledsagare kan du ändå bli beviljad en medresenär, om du har behov av att ha med dig någon när du reser. Du kan bara bli beviljad medresenär om du reser med taxi eller med något specialfordon. Medresenären ska följa med under hela resan och betalar själv för sin resa. 

När får jag inte använda riksfärdtjänst?

Du får inte använda riksfärdtjänst för sjuk- och behandlingsresor, skolresor eller andra resor som du får bidrag för av någon annan, till exempel av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

För riksfärdtjänst finns en särskild avgiftstaxa. I prislistan kan du ser hur mycket det kostar att åka. Det är regeringen som beslutar av riksfärdtjänst ska kosta.

Resor vid tillfälliga besök i annan kommun

Om du tillfälligt ska besöka en annan kommun kan du få biljetter för resor med taxi eller specialfordon. Förutsättningen är att du har ett giltigt färdtjänsttillstånd inom Skellefteå kommun.

Har du frågor om riksfärdtjänst?

Kontakta kommunens kundtjänst för information, telefon 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-05-03