Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kundtjänst, socialkontoret

Telefon:0910 - 73 50 00

Fax 0910 - 73 56 46

Telefontider Vardagar 07.00-17.00, vardag före röd dag 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Hemtjänst och stöd i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma kan du få stöd från hemtjänsten. Hemtjänsten hjälper dig med sådant som du inte klarar på egen hand, exempelvis med personlig omvårdnad. Hemtjänstens samordnare planerar insatserna och arbetsuppgifterna utförs av undersköterskor och vårdbiträden.

Du kan bland annat få

 • stöd med på- och avklädning morgon och kväll
 • stöd med personlig hygien som att tvätta dig, raka dig, duscha och borsta tänderna
 • stöd att förflytta dig i ditt hem
 • stöd med att städa, bädda, tvätta och slänga sopor
 • stöd vid måltider
 • stöd för att gå ut på promenader, göra olika aktiviteter eller besöka något socialt sammanhang. Hemtjänsten kan även vara stöd (ledsagare) om du har en funktionsnedsättning som inte omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 
 • nattinsatser om du har behov av hjälp och stöd på natten
 • telefonservice där hemtjänsten ringer och frågar hur du mår en bestämd tidpunkt varje dag
 • ett trygghetslarm som du kan använda för att tillkalla personal dygnet runt för hjälp om det uppstår en nödsituation
 • nattillsyn via en trygghetskamera som monteras hemma hos dig och som är ett komplement till fysisk tillsyn 
 • matservice i form av att du får äta på ett äldreboende eller en skola eller att du får varor hemsända från butik eller färdiglagad mat hem.

 

Skellefteå kommun har hand om all hemtjänst i kommunen.

 Läs mer om hjälp i hemmet

Stöd i hemmet

Aktuellt Det är viktigt att du känna sig trygg i ditt hem. För dig som har en funktionsnedsättning eller är äldre finns många olika typer av stöd för att under...

Anhörigstöd

Aktuellt Anhöriga som vårdar äldre närstående hemmavid är en viktig och betydelsefull resurs. Deras erfarenheter och kunskaper är unika och de utför ofta sin g...

Behöver du en hjälpande hand?

Aktuellt Besöksverksamheten En hjälpande hand finns för dig som bor i centrala Skellefteå och är till för människor som är i behov av en vän i vardagen, till e...

Gratis fixartjänster i hemmet

Aktuellt Du som är över 67 år har möjlighet att få gratis servicetjänster utförda av Solkrafts Fixarmalte och Fixarmärta. Det gäller inomhusjobb som att hänga ...

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2018-05-21