Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kundtjänst, socialkontoret

Telefon:0910 - 73 50 00

Fax 0910 - 73 56 46

Telefontider Vardagar 07.00-17.00, vardag före röd dag 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Vård i livets slutskede

När livet närmar sig sitt slut är det viktigt att du och dina närstående känner er trygga. Målet med den vård och omsorg som ges i livets slutskede är bästa möjliga livskvalitet. Den hjälp och stöd som du får ska linda besvär och symtom och skapa trygghet och lugn.

För att det ska kännas tryggt för alla är det viktigt att vi har en nära dialog. Oavsett sjukdom är målet att du ska känna dig trygg med att du

 

  • är informerad om din situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån dina behov
  • vårdas där du vill dö
  • inte behöver dö ensam
  • vet att dina närstående får stöd

 

Vem ger stöd vid livets slutskede?

Om du bor hemma och får hälso- och sjukvårdsinsatser är det landstinget som ger stödet. Om du bor på äldreboende, korttidsboende eller har växelvård är det äldreomsorgens hälso- och sjukvårdspersonal som hjälper dig. För att det ska kännas tryggt för alla är det viktigt att personalen har en nära dialog med både dig och som vårdas och dina närstående.

Du får formulera en levnadsberättelse

När du får hemtjänst eller flyttar in på ett äldreboende får du om du vill formulera en levnadsberättelse. Om du behöver kan du ta hjälp av dina närstående.

Det är bara personalen som får läsa din berättelse.

Den levnadsberättelse och den information som du ger oss kommer vi att använda med största respekt för din integritet. Informationen är skyddad av offentlighet- och sekretesslagen och det är bara den personal som arbetar runt dig som får läsa den. 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2016-09-07