Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Detta är brandfarlig vara

Brandfarlig vara kan vara en gas, en vätska eller något av de ämnen som myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) angivit. På denna sida kan du läsa mer om vilka ämnen som anses vara brandfarliga.

Gas
Alla gaser som kan antändas vid en temperatur av 20 grader Celsius är brandfarliga gaser. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, acetylen, metan, koloxid och vätgas. Läs mer om gaser här.

Vätskor
Brandfarliga vätskor delas in i fyra klasser; 1, 2A, 2B och 3, där klass 1 är mest brandfarlig. Klassindelningen baseras på vätskans flampunkt. Flampunkten är den temperatur då vätskan avger så mycket brännbara ångor att de kan antändas. Här är exempel på vanliga brännbara vätskor:

Klass 1: Bensin, etanol, metanol, aceton, råolja och toluen. Till denna klass räknas spillolja!
Klass 2A: Xylen, vissa snabbtorkande färger och rostskyddsfärger.
Klass 2B: Fotogen, naftaprodukter, terpentinolja, oljefärger och oljelack.
Klass 3: Motorbrännolja (diesel), eldningsolja, tändvätska, anilin och myrsyra.

De övriga brandreaktiva ämnen som MSB angivit:

  • Väteperoxid
  • Organiska peroxider
  • Ammoniumnitrat
  • Brandfarlig biograffilm
  • Lågnitrerad nitrocellulosa

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07