Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta räddningstjänsten

Telefon:0910-73 50 00
Efter kontorstid (jourhavande insatsledare): 0910-73 55 63

Telefontider 08.00-12.00, 13.00-17.00

Besöksadress Solbacken
Nöppelbergsvägen 2

Besökstid: 08.00-12.00, 13.00-17.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Släckutrustning

Grundkravet på utrustning för släckning vid brand finns i 2 kapitlet 2§ i lagen om skydd mot olyckor. Där står det att ägare eller nyttjanderättshavare ska hålla utrustning för släckning av brand i skälig omfattning. Den utrustning som behövs varierar givetvis beroende på verksamhet och typ av anläggning.

I första hand är det handbrandsläckare som avses, men även andra brandredskap kan vara lämpliga, som brandfilt eller inomhusbrandpost.

Mer information om släckutrustning!

Brandfilt

Brandpost

Handbrandsläckare

Handbrandsläckartyper

Placering och underhåll av handbrandsläckare

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07