Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Råd om eldning

Foto vid en skogsbrand längs kågevägen 2013-05-24

Det är mycket att ta i beaktning innan man eldar utomhus. På de här sidorna får du tips om hur ska göra om du ska elda utomhus, exempelvis grilla, elda gräs, en majbrasa eller trädgårdsavfall.

Tänk på att alltid kontrollera aktuell brandriskprognos och förvissa dig om att eldningsförbud inte råder när du ska elda. Var noga med att inte elda då det blåser kraftigt, elda aldrig på torv eller mossa och var förberedd med släckredskap. Det är alltid du som tänder elden som är ansvarig för att den inte orsakar skada.

Det finns en hel del råd som du bör ta del av innan du tänder fyr på något. Läs mer här:

Elda ute i naturen

När det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud, kan du elda. Välj eldplatsen med omsorg. Eldning sker alltid på egen risk, tänk på at det är den som tänder som har ansvaret för elden. Länk till sida med säkerhetstips vid eldning ute i naturen

Grilla

Att grilla med kol, briketter eller gasol är ofta att föredra framför grillning över öppen eld. Man ska dock vara medveten om att det varje år inträffar flera allvarliga olyckor i samband med grillning. Nästan alltid beror det på slarv och ovarsamhet. Länk till sida med säkerhetstips vid kolgrillning

Elda gräs

Att elda gräs är svårt. Det är problematiskt att förutse gräsbrandens utveckling. Oönskad spridning uppstår kvickt när vindförhållanden plötsligt ändras. Inom loppet av några minuter kan gräselden sprida sig så fort att det är omöjligt att släcka den. Länk till sida med säkerhetstips vid gräseldning

Elda trädgårdsavfall

Avfallsbränning leder ibland till att elden sprider sig till byggnader eller till skogen. Gnistor sprider sig med vinden och har i ett flertal fall lett till att byggnader brunnit upp. Dessutom blir det ofta mycket rök från bränningen, vilket orsakar oönskade störningar för grannar. Du får i vissa fall elda trädgårdsavfall, men det är bättre att kompostera! Länk till sida med säkerhetstips vid eldning av trädgårdsavfall

Elda en majbrasa

Att tända en majbrasa och skjuta fyrverkerier på Valborg är en trevlig och mysig tradition som ska vårdas. Traditionen medför dock risker för både person- och egendomsskador, så det gäller att som vanligt vara försiktig när du handskas med eld. Länk till sida med säkerhetstips vid eldning av majbrasa

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-11-13