Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Brandsäkerhetstips på hotellet

Hotell och vandrarhem har en rad säkerhetshöjande åtgärder som utrymningslarm, utrymningsplaner, brandcellsindelning och släckutrustning. När du övernattar på hotell kan du genom några enkla åtgärder öka din egen och andras säkerhet.

Gör såhär när du anländer till hotellet:

  • Orientera dig i byggnaden. Titta på utrymningsplanen i ditt hotellrum och kolla var dina utrymningsvägar finns och kontrollera att de går att använda.
  • Kontrollera var närmsta släckutrustning finns.
  • Kontrollera att telefonen är i funktion.

Gör såhär om brand uppstår:

  • Om du upptäcker en brand skall du trycka på närmaste brand eller utrymningslarmknapp. Då startar utrymningslarmet och en signal går till receptionen. Om du har släckutrustning i närheten och kan hantera den, försök släcka branden.
  • Om personalen initierar utrymning eller om utrymningslarmet startar, utrym då hotellet omedelbart. Använd den närmaste utgången, det behöver inte vara via huvudentrén. Följ personalens instruktioner.
  • Stanna utanför byggnaden då du kommer ut. Räddningstjänsten ansvarar för genomsökning och släckförsök.
  • Meddela någon ur brandpersonalen om du tror att någon saknas.
  • Skulle korridoren utanför hotellrummet vara rökfylld är det bättre att stanna på rummet än att försöka ta sig ut genom röken. Stanna kvar på hotellrummet, håll dörren stängd och påkalla uppmärksamhet genom fönstret. Då kan räddningstjänsten assistera med utrymning via sitt höjdfordon.

Utrymningslarm

Alla hotell ska ha ett utrymningslarm. Utrymningslarmet upptäcker branden via rökdetektorer och utrymning initieras via en signal eller talat meddelande. De kan också starta utrymningslarmet genom att trycka på en brand- eller utrymningslarmknapp. Dessa finns placerade på alla hotellets våningsplan.

Utrymningsplan

På alla rum ska det finnas en utrymningsplan som visar var utrymningsvägar, släckutrustning och återsamlingsplats finns och som talar om hur en utrymning ska gå till.

Utrymningsvägar

Utrymningsvägarna ska vara lätta att öppna i utrymningsriktningen. De ska vara utmärkta med utrymningsskylt med grön bakgrund och vita symboler.

Brandceller

Varje hotellrum är en egen brandcell. Det innebär att brand och rök inte kan spridas från korridor eller närliggande hotellrum under 60 minuter.

Släckutrustning

Alla hotell skall vara utrustade med släckutrustning. Det kan vara handbrandsläckare eller inomhusbrandposter. Utrustningen skall vara väl synlig och skyltad med röda och vita skyltar.

Brandsäkerhetstips i båten

Aktuellt På båtar krävs det att man är extra försiktig med eld. Störst sannolikhet att brand utbryter på båten är i samband med matlagning eller tankning. Här ...

Brandsäkerhetstips i husvagnen

Aktuellt Det sker varje år flera otäcka gasololyckor i husvagn varje år. Det finns dock saker du kan göra för att öka brandsäkerheten under din husvagnssemeste...

Brandsäkerhetstips i samlingslokalen

Aktuellt En samlingslokal definieras som en lokal som är avsedd för fler än 150 personer, där inte alla kan väntas känna till byggnaden. Det kan vara till exem...

Brandsäkerhetstips på arbetsplatsen

Aktuellt Eftersom du tillbringar en stor del av din tid på din arbetsplats är det viktigt att du känner till hur brandskyddet fungerar där. Oavsett var du arbe...

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07