Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Anlagd brand

Årligen anläggs det upp emot 10 000 bränder i Sverige. Allt från friggebodar till industrier drabbas, även om flerbostadshus och skolor är överrepresenterade i statistiken. Vanligast är att bränder anläggs utomhus. Andra vanliga startutrymmen är källare och trapphus.

Anlagda bränder är i hög grad ett ungdoms- och tätortsproblem. 80% av alla barn leker med eld och 60% av de anlagda bränderna utförs av ungdomar under 21 år. Nyfikenhet, uttråkning, skadegörelse, vandalism, hämnd, hat, konflikter, försäkringsbedrägerier och att dölja brott är de vanligaste bakomliggande orsakerna. Pyromani svarar för högst 10% av de anlagda bränderna.

God belysning, låsning och eftertänksamhet vid placering av brännbart material är de motmedel som kan användas mot anlagda bränder.

Tretton sätt att förhindra anlagd brand i en verksamhet:

 1. Rapportera omedelbart till den brandskyddsansvarige även små tillbud eller skador på staket, dörrar, fönster, lås med mera. Det kan vara en förvarning om nånting värre.
 2. Tänk dig in i hur en gärningsman skulle kunna ta sig in. Om nödvändigt komplettera befintligt skydd. Tänk även på tillträde till tak.
 3. Kontrollera att inhägnad, staket och grindar är oskadade och att rutinerna för låsning följs.
 4. Kontrollera att ytterdörrar och skydd för lågt liggande fönster och andra öppningar är i gott skick och att låsningen är tillräcklig.
 5. Kontrollera att all ytterbelysning fungerar. Ett bra råd är att ha hela området upplyst eller kan tändas via ett automatiskt larm.
 6. Följ upp verksamhetens ordningsregler följs angående daglig borttagning av brännbart avfall och sopor.
 7. Kontrollera att branddörrar är funktionsdugliga.
 8. Inget brännbart får lagras öppet på lastkaj, under skärmtak, nära fönster- och dörröppningar och andra  känsliga ytor intill byggnad eller yttre staket. En 6-metersgräns rekommenderas.
 9. Säkerställ att utrustningen, till exempel handbrandsläckare och brandposter är funktionsdugliga och inte blockerade.
 10. Informera alla anställda om risken för anlagd brand och dess följdverkningar.
 11. Uppmana de anställda att rapportera även minsta misstänkta aktivitet från externa personer, till exempel besökare och entreprenörer.
 12. Se till att alla anställda som slutar lämnar ifrån sig nycklar, passerkort och liknande.
 13. Kontrollera att åtgärder enligt checklista genomförs varje arbetsdag.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07