Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Räddningstjänsten

skelelfteå brandsation

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. För de skadeavhjälpande uppgifterna finns det tio räddningsstyrkor inom kommunen som ständigt är beredda att vara till din hjälp då det inträffar en olycka.

På de här sidorna kan du läsa mer om de olika yrkena inom räddningstjänsten, vår utrustning och personal, målsättningarna med vårat arbete och de tjänster vi erbjuder.

Räddningstjänsten består av tio brandstationer och ett räddningsvärn som är placerade runt om i kommunen. Den största brandstationen finns i centrala Skellefteå. Där arbetar all heltidsanställd personal. Övriga brandstationer finns i tätorter utanför centralorten. Dessa brandstationer har alla en egen fordonspark och beredskapspersonal.

Räddningstjänsten svarar politiskt mot tekniska nämnden och ingår i avdelningen Räddningstjänst och sotning som organisatoriskt hör hemma i förvaltningen Samhällsbyggnad. Räddningschef är Mattias Hagelin och verksamheten Räddningstjänst består av två enheter; enheten Räddningsinsats och enheten Brandskydd och farliga ämnen.

Räddningstjänstens arbete kan indelas i fyra faser.

1. Förhindra och förebygga olyckor

 • Information och rådgivning i brandskyddsfrågor
 • Tillsyn av brandskyddet enligt lag om skydd mot olyckor, t ex i hotell, publika lokaler, vårdanläggningar, industrier och skolor
 • Besluta om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor
 • Riskhantering
 • Remissinstans till andra myndigheter i fråga om tillstånd; offentlig tillställning, alkoholtillstånd och byggnadslov

2. Förbereda för räddningsinsats

 • Övning inför insatser
 • Insatsplanering
 • Taktik och metodutveckling
 • Underhåll av utrustning

3. Genomföra räddningsinsats

 • Insatser vid olyckor där räddningstjänsten behövs, t ex vid brand, trafikolyckor, drunkningstillbud, utsläpp av farliga ämnen, rädda nödställda mm

4. Vidta åtgärder efter räddningsinsats

 • Olycksundersökning och olycksutredningar
 • Restvärdesräddning efter olyckor

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-01-12