Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Räddningstjänsten är en verksamhet som arbetar efter de målsättningar som medborgarna genom sina förtroendevalda anger. Genom Skellefteå kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor har övergripande säkerhetsmål i kommunen och specificerade prestationsmål för vår verksamhet angivits. Dessutom styrs verksamheten genom de styrkort som gäller årsvis.

Lagen om skydd mot olyckor anger att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Skellefteå kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor anger målsättningarna för hur kommunens olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete ska ske.

Handlingsprogrammet består av två delar, en för olycksförebyggande verksamhet och en för räddningstjänst. Handlingsprogrammet beskriver:

  • Målsättningarna för kommunens verksamheter angående olyckor
  • Hur det olycksförebyggande arbetet är ordnat
  • Hur den skadeavhjälpande verksamheten är ordnad
  • Vilka risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser som finns i kommunen
  • Vilken förmåga och vilka resurser kommunen har att göra räddningsinsatser

Ladda ner Skellefteå kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor här! 

Handlingsprogrammets underlag och bilagor finns i rutan till höger!

Säkerhets- och prestationsmål

Säkerhetsmålen är indelade i:

  • Gemensamma mål
  • Mål för olycksförebyggande verksamhet i kommunen
  • Mål för räddningstjänst

För att uppnå säkerhetsmålen har tekniska nämnden preciserat vilka prestationsmål som gäller för räddningstjänsten. De är uppdelade i:

  • Prestationsmål för olycksförebyggande verksamhet
  • Prestationsmål för räddningstjänst

Prestationsmålen revideras för närvarande och kommer att beslutas av nämnderna under hösten.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07