Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kundtjänst, socialkontoret

Telefon:0910 - 73 50 00

Fax 0910 - 73 56 46

Telefontider Vardagar 07.00-17.00, vardag före röd dag 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Omsorg, stöd och hjälp

Skellefteå kommun erbjuder omsorg och stöd till äldre, barn, unga och familjer med särskilda behov. Kommunen ger också stöd till personer som flytt från oroligheter i världen.

Kontakta socialkontoret

Aktuellt Om du är i behov av råd, stöd eller hjälp från socialkontoret kan du kontakta oss via det här formuläret. Beskriv vad det är du vill ha hjälp med så k...

Kärleken är fri – eller hur?

Aktuellt Skellefteå kommun vill arbeta för att synliggöra barns och ungdomars rättigheter till ett liv fritt från våld, hot och övergrepp.Den 13-14 februari ar...

Ja till c-motion om suicidprevention

Nyhet 2017-02-24 Kommunfullmäktigeledamot Kjell Bergmark (C) föreslår i en motion att Skellefteå kommun ska ta fram en kommunal handlingsplan för suicidprevention, med...

Avslag till medborgarförslag

Nyhet 2017-02-24 Inför värdighetsgarantier för i första hand vård- och omsorgsinrättningar, så som äldreboende och hemtjänst. Köp in broddar, gångstavar och reflexväst...

Skolfam - ett lyckat projekt

Nyhet 2017-01-20 Skolfam är ett samarbete mellan individ- och familjeomsorgen och skolan som syftar till att stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Två år kvar åt...

Fall int' - för fjärde året

Nyhet 2016-09-28 Fall int' är en återkommande kampanj med syfte att förebygga fallolyckor. Årets tema är mat och måltider. En rad aktiviteter kommer att äga rum under ...

Invånardialog om framtidens äldreomsorg

Nyhet 2016-09-27 Under hösten 2016 bjuder socialnämnden och äldreomsorgen in kommunens äldre invånare till dialog. Syftet är att lyssna till vad äldre har för tankar o...

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2017-02-24