Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kundtjänst, socialkontoret

Telefon:0910 - 73 50 00

Fax 0910 - 73 56 46

Telefontider Vardagar 07.00-17.00, vardag före röd dag 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Omsorg, stöd och hjälp

Skellefteå kommun erbjuder omsorg och stöd till äldre, barn, unga och familjer med särskilda behov. Kommunen ger också stöd till personer som flytt från oroligheter i världen.

Vill du bli kontaktperson?

Aktuellt Just nu sitter någon och väntar på att få en kontaktperson. Du kan hjälpa den personen till ett aktivare liv. Som kontaktperson fungerar du som en vän...

Kontakta socialkontoret

Aktuellt Om du är i behov av råd, stöd eller hjälp från socialkontoret kan du kontakta oss via det här formuläret. Beskriv vad det är du vill ha hjälp med så k...

Fall int' - för fjärde året

Nyhet 2016-09-28 Fall int' är en återkommande kampanj med syfte att förebygga fallolyckor. Årets tema är mat och måltider. En rad aktiviteter kommer att äga rum under ...

Invånardialog om framtidens äldreomsorg

Nyhet 2016-09-27 Under hösten 2016 bjuder socialnämnden och äldreomsorgen in kommunens äldre invånare till dialog. Syftet är att lyssna till vad äldre har för tankar o...

Handlingsprogram ska minska hemlöshet

Nyhet 2016-09-19 Socialnämnden godkänner ett nytt handlingsprogram för boendefrågor som tagits fram, bland annat i syfte att motverka hemlöshet. Handlingsprogrammet ha...

Politiker fattar tillgängliga beslut

Nyhet 2016-09-14 På kommunfullmäktiges sammanträde den 13 september stötte politikerna på ovanligt många hinder. Kommunens tillgänglighetsgrupp ordnade en prova på-dag...

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2016-09-21