Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Orkesterns förskola

Telefon:0910 - 379 70
198 87
77 67 68
kök & fax 72 69 74

Besöksadress Orkestervägen 134
931 46 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till Orkesterns förskola

Vår förskola erbjuder alla barn en stimulerande miljö såväl inom- som utomhus, med närhet till skog och mark.
Personalen på Orkesterns förskola är välutbildad och engagerade i barnens lärande.

Specialförskolan Näktergalen är en del av och även en avdelning på Orkesterns förskola. Förskolan har anpassad verksamhet och miljö för att den ska passa barn med funktionshinder, exempelvis rörelsehinder, utvecklingsstörning, epilepsi, hörsel- och synnedsättningar och vi har en hög personaltäthet för att kunna möta varje barns unika olika behov.
orkesterns
Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. De som arbetar i förskolan ska främja barns lärande och utveckling utifrån de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan och skollagen.
Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolan ska vara trygg, rolig, lärorik och utvecklande för alla barn, efter var och ens förutsättningar.
Lärandet ska baseras på samspel mellan vuxna och barn och att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.

 

Öppettider

Aktuellt Förskolor har i regel tolv timmars öppethållande, vilket kan innebära tider som infaller mellan kl. 06.00 - 19.00. Skellefteå kommun erbjuder också ve...

Mat på förskolan

Aktuellt Förskolan har en egen matsedel. Flertalet förskolor har egna tillagningskök. Ett tjugotal förskolor får sin mat från ett närliggande kök. Se tabellen ...

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-06-28