Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Överklaga beslut

Kommunala beslut som inte ska överklagas på annat sätt får överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. När du överklagar ett beslut genom en laglighetsprövning, är det bara beslutets laglighet som kan prövas. För att få överklaga, måste du vara folkbokförd eller äga en fastighet i Skellefteå kommun.

I ditt överklagande måste du ange vilket beslut du vill överklaga och varför du vill överklaga det.
Ditt överklagande måste vara skriftligt. Det ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Umeå inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats, det vill säga det protokoll i vilket det beslut finns som du vill överklaga.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-12-19