Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Risker i kommunen

Skellefteå är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå. Några exempel är

 • elstörningar
 • elbrist
 • telestörningar
 • smittsamma sjukdomar
 • extremt väder
 • problem med dricksvatten och avlopp
 • utsläpp av farliga ämnen.

 

I Skellefteå finns dessutom 20 anläggningar med så kallad farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som berörs är

 • så kallade sevesoanläggningar* och andra typer av verksamheter som hanterar farliga varor eller ämnen i stor omfattning
 • dammar
 • flygplatser
 • gruvor.

* anläggningar där det finns risk för kemikalieolyckor.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA. Syftet med arbetet är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Skellefteå kommun arbetar fortlöpande med sin risk- och sårbarhetsanalys, och de risker som presenteras på dessa sidor är sådant som har uppmärksammats i det arbetet.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-03-17