Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Trafikverkets samrådsmöten

Ett samråd ska avse var vägen eller järnvägen ska ligga, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar Trafikverket förslag till lösning, miljöpåverkan och påverkan på enskilda fastigheter. De tar också upp hur anslutningarna till enskilda vägar kan göras.

Samråd 27 februari-1 mars 2018

Tre möten kommer att hållas för att presentera föreslagen linjedragning som Trafikverket arbetat fram efter det första samrådsmötet i Skellefteå i maj i fjol. Representanter från Skellefteå kommun kommer också att finnas på plats.

27 februari i Övre Bäck
I samlingslokalen, presentationer vid två tillfällen 17.00 och 19.00
28 februari i centrala Skellefteå
Scandic, presentationer vid två tillfällen 16.00 och 19.00
1 mars i Bureå
Bureå Folkets Hus, presentationer vid två tillfällen 16.00 och 19.00

Läs mer om detta på Trafikverkets hemsida.

Samrådsmötet 18 maj 2017
Fastighetsägare, nyttjanderättshavare och allmänheten bjöds in till ett tidigt samrådsmöte 18 maj 2017. Trafikverket visade järnvägskorridoren och några förslag till sträckning Robertsfors-Skellefteå vid samrådsmötet 18 maj i Skellefteå. Det var stort intresse och engagamang bland besökarna och vi fick många värdefulla synpunkter att ta med vidare i projektet. Skellefteå kommun fanns också med för att berätta om sina planer och tankar kring järnvägsprojektet.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-02-16