Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Presentation av Floraskolan

Floraskolan
Floraskolan. Bild: MAF Arkitekter

Skellefteå kommun bygger en helt ny skola från F-9, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.


Skolan byggs för att klara morgondagens behov. Det kommer att bli färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper för att kunna individualisera och skapa likvärdig undervisning. Varje elev kommer att tillhöra en klass, en årskurs, ett arbetslag och en hemarena. Digitala verktyg och varierade lärmiljöer är en självklarhet i undervisningen.

Varje elevs behov och förutsättningar är utgångspunkten för hur lärararbetslaget kommer att planera undervisningen och gruppens storlek. Skolan byggs och organiseras för ständig vuxennärvaro och lärarna är med och bidrar i alla processer.

Projektgruppen består av representanter från flera olika förvaltningar, och ett stort antal referensgrupper är kopplade till projektet för att täcka in alla perspektiv.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2018-03-27