Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Område öst

För att kunna behålla och utveckla kvaliteten och likvärdigheten i morgondagens skola behöver vi arbeta med förbättringar av struktur och organisation. Det möjliggör att alla barn ska bli sitt bästa jag.

I juni 2016 beslutade för- och grundskolenämnden att skolstrukturen i område öst och Sörböleskolans upptagningsområde skulle utredas. Utredningen för område öst presenterades i december 2016 för för- och grundskolenämnden och utredningen för område syd pågår. 

Beslut om alternativen, eller delar av dem, är inte fattade. Utredningarna kommer istället att ligga till grund för framtida prioriteringar av förbättrad skolstruktur i hela Skellefteå kommun. Förbättringar som kräver investeringar tas med i kommande budgetarbeten. Förbättringarna kommer att ske stegvis, och påbörjas tidigast om några år.

I utredningen för område öst ingår grundskolorna i Bergsbyn, Ursviken, Skelleftehamn och Stackgrönnan. Strukturen i förskolorna ska också ses över, men utreds i ett senare skede.

Utredningen tar hänsyn till perspektiven lärande, ekonomi och samhällsplanering, där barnens bästa är i fokus.

Här kan du läsa utredningen för område öst (pdf, nytt fönster). Du hittar vanliga frågor och svar i en puff på denna sida.

Utmaningar med dagens struktur

De största utmaningarna är: 

  • För- och grundkolornas kapacitet i förhållande till behov (för stort elevunderlag på vissa och för litet på andra).
  • Flera små enheter med traditionella lärmiljöer (har inte förändrats i samma takt som undervisningen och blir därför svårt att möta dagens och framtidens krav på lärmiljöer och digital teknik).
  • Stadieindelningen följer inte läroplanen (årskurser 1-3, 4-6, 7-9).
  • Behålla och attrahera behöriga lärare till alla enheter.

 

Förbättringarna behövs för att kunna:

  • Förbättra lärmiljöerna (bl a ändamålsenliga för antal barn och elever, dagens pedagogik och framtidens digitala behov, både ute och inne).
  • Frigöra resurser för fler lärare, specialpedagoger (även elevhälsa).
  • Hålla samman stadierna.
  • Bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-08-16