Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Område öst

För att kunna behålla och utveckla kvaliteten och likvärdigheten i morgondagens skola behöver vi arbeta med förbättringar av struktur och organisation. Det möjliggör att alla barn ska bli sitt bästa jag.

För-och grundskolenämnden beslutade i december 2017 att utredningsuppdraget för framtida struktur för område öst och sörböleskolans upptagningsområde avslutas.

Utredningen tog hänsyn till perspektiven lärande, ekonomi och samhällsplanering, där barnens bästa är i fokus.

Utmaningar med dagens struktur

De största utmaningarna är: 

  • Grundskolornas kapacitet i förhållande till behov. Det är för stort elevunderlag på vissa skolor och för litet underlag på andra.
  • Flera små enheter med traditionella lärmiljöer som inte har förändrats i samma takt som undervisningen. Det blir därför svårt att möta dagens och framtidens krav på lärmiljöer och digital teknik.
  • Stadieindelningen följer inte grundskolans läroplan som är årskurser 1-3, 4-6, 7-9.
  • Behålla och attrahera behöriga lärare till alla enheter.

 

Förbättringarna behövs för att kunna:

  • Förbättra lärmiljöerna, exempelvis med ändamålsenliga lärmiljöer för barn och elever, och framtidens digitala teknik. Detta gäller för både ute- och innemiljöer.
  • Frigöra resurser för fler lärare, specialpedagoger och elevhälsa.
  • Hålla samman stadieindelningen för årskurser 1-3, 4-6, 7-9 .
  • Bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2018-05-18