Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Område väst - Brännanområdet

Strukturförändringar i område väst pågår för både förskola och skola bland annat på grund av små enheter och ökat elevunderlag.

Kommunens ambition är att

  • Förbättra lärmiljöerna (bl a ändamålsenliga för antal elever, dagens pedagogik och morgondagens digitala behov).
  • Hålla samman stadierna enligt läroplanen (F-9 rekommenderas av för- och grundskolenämnden).
  • Frigöra resurser till fler pedagoger, specialpedagoger (även barn- och elevhälsa).
  • Bli en mer attraktiv arbetsgivare (fler behöriga lärare).

 

Lejonströmsskolan

Under detta läsår färdigställs Lejonströmsskolan. F-6 och grundsärskola 1-9 startar i höst på Lejonströmsskolan, och årskurs 7-9 blir kvar på Brännan fram till årsskiftet 17/18. I närområdet kommer det också att byggas en ny förskola, på den plats där Prästbordets förskola står idag. Beräknad byggstart för den förskolan är inte fastställd än.  

Brännanskolan

Brännanskolan anpassas från förskoleklass upp till årskurs tre, och beräknas stå klar till januari 2019. På området blir det också en förskola.

Sjungade dalens skola och Mobackenskolan

Det planeras också för en ny förskola på Mobacken, där Mobackenskolan står idag. 

Elever på Sjungade dalens skola kommer att flytta vidare till skolan på Brännan-tomten (idag där Brännanskolan är) så snart den är klar 2019. 

Det finns ett nytt upptagningsområde för stadsdelarna Mobacken och Sjungande Dalen, och det innebär att elever som börjar förskoleklass hösten 2017 kan gå på Lejonströmsskolan eller F-3 Brännan (som från början finns i Sjungande Dalens skollokaler).

Bolidenskolan är nu tipp topp

Nyhet 2017-09-22 Nu är hela Bolidenskolan renoverad och ombyggd. Nu innan hösten blev lokalerna för förskoleklass och årskurs 6 samt fritidshemmen färdiga. Skolan har ...

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-11-29