Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Område väst - Brännanområdet

Skellefteå växer och behovet av platser i både förskolan och skolan har ökat sedan projektet planerades 2012 till 2015. En del strukturförändringar i område väst är klara, och andra pågår.

Kommunens ambition är att

  • Förbättra lärmiljöerna (bl a ändamålsenliga för antal elever, dagens pedagogik och morgondagens digitala behov).
  • Hålla samman stadierna enligt läroplanen (F-9 rekommenderas av för- och grundskolenämnden).
  • Frigöra resurser till fler pedagoger, specialpedagoger (även barn- och elevhälsa).
  • Bli en mer attraktiv arbetsgivare (fler behöriga lärare).

 

Ny förskola på Mobacken
Vi börjar planeringen av två nya förskolor med sex avdelningar; en på Mobacken, före detta skoltomten, och en på Sunnanå, vid rondellen mot Falkträsket. Dessa förskolor är redan beslutade av kommunfullmäktige och finns i investeringsplanen för Skellefteå kommun.

Planering av de båda förskolorna startar under året och ambitionen är att byggstart sker under våren 2019 och inflyttning hösten 2020. Rivning av den gamla skolan sker nu under våren 2018. De pedagogiska paviljonger som nu står på tomten kommer att flyttas under försommaren.

Området Lejonström/Brännan F-3 skola och förskola

Projektering av att göra om Brännan till en F-3 skola fortsätter som planerat. Ambitionen är att skolan ska vara klar i augusti 2019.
Skellefteå växer och behovet av platser i både förskolan och skolan har ökat sedan projektet planerades 2012 till 2015. Därför behöver vi göra ett omtag för planering av förskolans placering på Brännan, men också eftersom byggkostnaderna har ökat. 

I det här omtaget av förskoleplatser ingår att se över de tidigare planerade förskolorna, Brännan och några förslag till ny placering av en förskola ska bli klar hösten 2018.Prästbordet/Lejonström (4 avdelningar vardera) både placering och storlek på förskolan. Den planerade placeringen av de båda förskolorna (Brännanskolan och Prästbordet) innebär att det inte finns möjlighet att bygga ut förskolorna över tid om behovet inom området fortsätter att öka.
Några förslag till ny placering av en förskola ska bli klar hösten 2018.

Eftersom det är kommunfullmäktige som har fattat det tidigare beslutet för område väst förskola på Brännan, hösten 2015, så krävs det att kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut. 

Lejonströmsskolan
Nu är Lejonströmsskolan klar. Här finns nu F-9 och grundsärskola 1-9.

I närområdet kommer det också att byggas en ny förskola, på den plats där Prästbordets förskola står idag. Beräknad byggstart för den förskolan är inte fastställd än.  

Om upptagningsområdet
Det finns ett upptagningsområde för stadsdelarna Mobacken och Sjungande Dalen, och det innebär att elever som börjar förskoleklass kan gå på Lejonströmsskolan eller F-3 Brännan (som från början finns i Sjungande Dalens skollokaler).

I höst blir Morö backe F-9-skola

Nyhet 2018-05-15 För- och grundskolenämnden beslutade att ändra upptagningsområdet för Morö backe skola, så att eleverna som går F-5 på Morö backe fortsätter årskurs 6...

Vad har unga för inflytande i Skellefteå?

Nyhet 2018-05-03 Vill du vara med och påverka ungdomspolitiken i Skellefteå kommun? Kom till Stadshusets entré tisdag 8 maj! Mellan klockan 11.30 och 13.30 kan du träf...

Skellefteå värd för Dansbiennalen 2018

Nyhet 2018-05-01 Den 7 maj är det dags för invigning av en dansfest av större format på Nordanå Kulturcentrum. Dansande barn, ungdomar och professionella danskonstnäre...

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2018-05-18