Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Område väst - Brännanområdet

Strukturförändringar i område väst pågår för både förskola och skola bland annat på grund av små enheter och ökat elevunderlag.

Kommunens ambition är att

  • Förbättra lärmiljöerna (bl a ändamålsenliga för antal elever, dagens pedagogik och morgondagens digitala behov).
  • Hålla samman stadierna enligt läroplanen (F-9 rekommenderas av för- och grundskolenämnden).
  • Frigöra resurser till fler pedagoger, specialpedagoger (även barn- och elevhälsa).
  • Bli en mer attraktiv arbetsgivare (fler behöriga lärare).

 

Lejonströmsskolan

Under detta läsår färdigställs Lejonströmsskolan. F-6 och grundsärskola 1-9 startar i höst på Lejonströmsskolan, och årskurs 7-9 blir kvar på Brännan fram till årsskiftet 17/18. I närområdet kommer det också att byggas en ny förskola, på den plats där Prästbordets förskola står idag. Beräknad byggstart för den förskolan är inte fastställd än.  

Brännanskolan

Brännanskolan anpassas från förskoleklass upp till årskurs tre, och beräknas stå klar till januari 2019. På området blir det också en förskola. Nuvarande matsal på Brännan-tomten rivs nu i höst och aulan rivs efter årsskiftet  17/18.

Sjungade dalens skola och Mobackenskolan

Det planeras också för en ny förskola på Mobacken, där Mobackenskolan står idag. Rivning av Mobackenskolan startar senare i höst. Ambitionen är att bygget av Mobackens förskola på f.d. skoltomten blir i början av 2018, och det är cirka ett års byggtid, så hösten 2019 kan förskolan tidigast vara klar.

Elever på Sjungade dalens skola kommer att flytta vidare till skolan på Brännan-tomten (idag där Brännanskolan är) så snart den är klar 2019. Elever som idag går åk 1-3 från Mobacken kommer att från och med hösten 2017 gå på Lejonströmsskolan. Det finns ett nytt upptagningsområde för stadsdelarna Mobacken och Sjungande Dalen, och det innebär att elever som börjar förskoleklass hösten 2017 kan gå på Lejonströmsskolan eller F-3 Brännan (som från början finns i Sjungande Dalens skollokaler).

Fokus på barnen i Skellefteå

Nyhet 2017-10-16 Skellefteå kommun är en av fem utvalda kommuner i Sverige som medverkar i UNICEFs pilotprojekt Barnrättskommun. Arbetet tar avstamp i FN:s barnkonvent...

Utvärdering av avgifter i skolan

Nyhet 2017-10-12 För-och grundskolenämnden godkände rapporten av årets utvärdering av avgifter i skolan. Rapporten visar att det för läsåret 2016/17 ofta är avgifter i...

Reviderade riktlinjer för förskola

Nyhet 2017-10-12 För-och grundskolenämnden beslutade att fastställa de föreslagna riktlinjerna för förskola. Förändringarna i riktlinjerna handlar om syskonförtur och ...

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-06-19