Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Sörböleskolans upptagningsområde

För att kunna behålla och utveckla kvaliteten och likvärdigheten i morgondagens skola behöver vi arbeta med förbättringar av struktur och organisation. Det möjliggör att alla barn ska bli sitt bästa jag.

För- och grundskolenämnden har beslutat att Tuböle-, Gummark-, Sörböle F-5 och Sunnanåskolan blir F-6 skolor från och med hösten 2018.

För-och grundskolenämnden beslutade i december 2017 att utredningsuppdraget för framtida struktur för område öst och sörböleskolans upptagningsområde avslutas.

De största utmaningarna med dagens struktur är: 

  • Lärarbristen. Sveriges kommuner och landsting, SKL, beräknar att det kommer att saknas ca 70 000 lärare i Sverige fram till år 2020. I Skellefteå beräknas ca 200 lärare gå i pension fram till år 2020. Skellefteås skolor behöver bli mer attraktiva att jobba på och kompetensutvecklas i för bra och behöriga lärare även i framtiden.
  • Byggboom. Att det byggs nytt är positivt. Fler bostäder betyder också fler barn. Det innebär att alla inte kommer att rymmas som skolstrukturen ser ut idag.
  • Lärmiljöer. Många skolor har traditionella lärmiljöer som hängt med länge – kan de möta framtidens arbetsätt och digitalisering utifrån hur skolvärlden ser ut om några år, eller behöver vi tänka nytt för att kunna fortsätta optimera lärandet?
  • Socioekonomiska förutsättningar. Kan vi genom förbättrad skolstruktur motverka ökade resultatskillnaderna mellan skolor och mellan olika elevgrupper utifrån exempelvis social bakgrund, etnicitet och föräldrarnas utbildningsbakgrund?
     

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-05-18