Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Sörböleskolans upptagningsområde

För att kunna behålla och utveckla kvaliteten och likvärdigheten i morgondagens skola behöver vi arbeta med förbättringar av struktur och organisation. Det möjliggör att alla barn ska bli sitt bästa jag.

I juni 2016 beslutade för- och grundskolenämnden att skolstrukturen i Sörböleskolans upptagningsområde skulle utredas. Utredningen görs av skolstrukturgruppen (tjänstepersoner från flera olika förvaltningar för att få ett helhetsperspektiv). Utredningen ska vara klar och presenteras för för- och grundskolenämnden hösten 2017.

Utredningen är dels en översyn av dagens struktur, dels en presentation av minst två alternativ på förbättrad skolstruktur utifrån kommande utmaningar, för att barnen ska kunna erbjudas den skolgång de har rätt till, även i framtiden. 

I Sörböleskolans upptagningsområde ingår för- och grundskolorna på Sörböle, Sunnanå, Gummark och Tuböle.

De största utmaningarna med dagens struktur är: 

  • Lärarbristen. Sveriges kommuner och landsting, SKL, beräknar att det kommer att saknas ca 70 000 lärare i Sverige fram till år 2020. I Skellefteå beräknas ca 200 lärare gå i pension fram till år 2020. Skellefteås skolor behöver bli mer attraktiva att jobba på och kompetensutvecklas i för bra och behöriga lärare även i framtiden.
  • Byggboom. Att det byggs nytt är positivt. Fler bostäder betyder också fler barn. Det innebär att alla inte kommer att rymmas som skolorna ser ut idag.
  • Lärmiljöer. Många skolor har traditionella lärmiljöer som hängt med länge – kan de möta framtidens arbetsätt och digitalisering utifrån hur skolvärlden ser ut om några år, eller behöver vi tänka nytt för att kunna fortsätta optimera lärandet?
  • Socioekonomiska förutsättningar. Kan vi genom förbättrad skolstruktur motverka ökade resultatskillnaderna mellan skolor och mellan olika elevgrupper utifrån exempelvis social bakgrund, etnicitet och föräldrarnas utbildningsbakgrund?
     

Tidplan och framtida process

Utredningen ska vara klar och presenteras för för- och grundskolenämnden hösten 2017. Mer information kommer vid kommande förskole- och skolråd. Utredningen kommer även att publiceras här när för- och grundskolenämnen har tagit emot den i höst.

Förtydligande om utredningen

Precis som i område öst är utredningen ett tjänstemannaförslag och våra folkvalda politiker samlar in underlag för framtida prioriteringar där de ska bedöma var behoven är som störst för att sedan ta med det i kommande budgetprocesser. Oavsett vilka alternativ som presenteras av skolstrukturgruppen är det långt ifrån klart om delar av dem kommer att genomföras. För det behövs ett politiskt beslut. 

Det vi vet är att det finns en vilja hos för- och grundskolenämnden att hålla ihop årskurserna enligt läroplanen (F-3, 4-6, 7-9) och om det kommer att genomföras sker det tidigast år 2018.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-06-19