Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kö- och placering

När godkänd ansökan inkommit skickas en bekräftelse på att Skellefteå kommun har tagit emot din ansökan. Om barnet har två vårdnadshavare med olika adresser så får båda denna bekräftelse.

Placering

Önskat datum för placering styr din plats i kön. Om flera sökande finns på samma önskade datum sker följande prioritering:

Syskon: Barn vars äldre syskon är placerade i förskola eller annan pedagogisk verksamhet inom kommunen.

Byte av förskola till ett annat upptagningsområde: Redan placerade barn på förskola eller annan pedagogisk verksamhet i kommunen som flyttar från ett upptagningsområde till ett annat.

Barnets ålder: Om flera sökande med samma önskat datum för plats tas hänsyn till barnets ålder, äldsta barnet går först.

Det är förskolechef som beslutar om placering. Skellefteå kommun kommer i möjligaste mån försöka tillgodose alla vårdnadshavares önskemål om placering men kan inte garantera plats på något av valda alternativ. Om det inte finns plats för alla sökande till
ett önskat alternativ beslutar förskolechef om platsernas fördelning utifrån prioriteringsordningen samt barngruppernas sammansättning, behov och storlek.

När barnet blivit placerat på förskolan eller pedagogiska verksamheten skickas ett placeringsmeddelande till vårdnadshavare. Vårdnadshavare och Skellefteå kommun har möjlighet att förskjuta introduktionsdatumet framåt eller bakåt i tiden i längst tio arbetsdagar med bibehållen plats i kön. Om introduktionsdatumet blir flyttat längre än dessa tio arbetsdagar från vårdnadshavares sida måste en ny ansökan lämnas in. Om barnet har två vårdnadshavare med olika adresser så får båda detta placeringsmeddelande. När barnet fått en placering tas barnet bort ur kösystemet. Om ny plats önskas måste en ny ansökan om plats göras. 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-11-15