Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Vårdnadshavare har möjlighet att välja mellan kommunal och fristående förskola. En fristående förskola drivs i egen regi. Förskolepeng är ett kommunalt bidrag och är till för att ge vårdnadshavare större valfrihet, skapa större variation inom förskolan och ge utrymme för egna initiativ och eget företagande.

Ansöka till en fristående förskola

Kontakta den fristående förskolan om du vill söka en plats där. Du hittar länkar till verksamheterna här.

Kontakta oss om du vill veta mer om att starta verksamhet

Om du vill starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg ansöker du om det hos kommunen. Kommunen kontrollerar att verksamheten uppfyller kvalitets- och säkerhetskraven som finns. Kommunen är också den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

Om du vill veta mer kontakta kommunens Kundtjänst Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå eller ring 0910-735000.

Mer information om att starta fristående förskolor eller pedagogisk omsorg hittar du här. Regler för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem hittar du här.

 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-11-15