Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Modersmålsstöd

Alla barn i förskola och förskoleklass har rätt att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det innebär att man ska arbeta med modersmålsstöd, vilket inte ska förväxlas med modersmålsundervisning som görs i grundskolan där föräldrarna ansöker om denna undervisning till sina barn.

 

I skollagen kan man läsa följande:
Skollagen 8 kap. 10 §
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål
Skollagen 9 kap. 10 §
Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål

Modersmålsstödet ska ingå som en naturlig del i verksamheten och det ska vara dagligt.
Det här är en del av läroplanen och den ska alla i förskolan jobba med varje dag.

Barnen ska ges många möjligheter att använda alla sina språk dagligen.
Skapa möjligheter och uppmuntra barnen genom att använda både svenska och sitt modersmål i förskolans aktiviteter.

Detta kan man göra genom att se till att det finns böcker, spel och annat material som speglar olika kulturer och språk.
Uppmuntra barnen att lyssna på sagor på sitt språk

 Jobba med bildstöd och visa på olika sätt att alla språk är lika viktiga i verksamheten.


 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-11-15