Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Öppen förskola/Familjecentraler

Öppen förskola/Familjecentraler är en mötesplats dit du som vuxen är välkommen tillsammans med ditt barn. Verksamheten bedrivs i en trevlig och barnvänlig miljö. Där erbjuds sångstunder, sagostunder och ett varierande skapande material för barn och vuxna. För att besöka Öppna förskolan ska ditt barn vara mellan 3 månader och 6 år.

 

Kommunens öppna förskolor/familjecentraler

Öppen förskola Adress Telefon
Knutens öppna förskola
(Familjecentralen Knuten)
Hemmansgatan 4
931 56 Skellefteå
0910-77 60 29
Byske familjecentral 
(med öppen förskola)
Ringvägen 8
930 47 Byske
072-202 86 11
Ursvikens familjecentral
(med öppen förskola)
Skelleftehamnsvägen
206 A
932 35 Ursviken
070-18 92 017
Bolidens öppna förskola Storgatan 51
936 31 Boliden
0910-71 31 64
Bureå öppna förskola Skärvägen 2
932 52 Bureå
073-054 62 72


Familjecentraler

Familjecentralerna är en träffpunkt för barn och föräldrar där de har tillgång till öppen förskola, barnavård, socialtjänst och kyrkans aktiviteter. Familjecentraler finns på Anderstorp, i Byske och i Skelleftehamn.

Familjecentralernas mål är att:

  • stärka det sociala nätverket kring barn och föräldrar
  • uppmuntra föräldrarna i deras föräldraroll
  • erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet
  • vara ett forum där barn och föräldrar är delaktiga i verksamheten samt
  • vara ett kunskaps- och informationscenter.

 

Familjecentralen Knuten på Anderstorp

Familjecentralen Knuten är ett samarbete mellan Skellefteå landsförsamling, öppna förskolan, barnhälsovården och individ- och familjeomsorgen.

Familjecentralen i Byske

Här har vi samlat det mesta som barn, föräldrar eller blivande föräldrar behöver. Vi finns i samma hus som Hälsocentralen, Ringvägen 8 med ingång från älvssidan.

Öppna förskolan erbjuder en lekvänlig miljö där du kan umgås och utbyta erfarenheter med andra barn och föräldrar. Du har även tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral och rådgivning och stöd från individ- och familjeomsorgen.

Familjecentralen i Ursviken

Familjecentralen i Ursviken är ett samarbete mellan öppna förskolan, mödrahälsovården, barnhälsovården, individ- och familjeomsorgen. 

Vi finns alla under samma tak.

I samma byggnad finns även Ursvikens hälsocentral/folktandvården.

Vi på öppna förskolan samarbetar med kyrkan.


 


 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2018-01-02